Fagstoff

Vurdering av digitale kilder

Publisert: 10.07.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Ibsen.net2  

 

En kilde til å stole på? Mest sannsynlig ja, men du bør alltid sjekke hvem som står bak et nettsted.

Alle kilder bør vurderes kritisk

Internett gir oss tilgang til informasjon av både god og mindre god kvalitet. Derfor er det viktig at du lærer deg å være kritisk til det du finner. Den samme kritiske holdningen bør du også vise når du bruker lærebøker, fagbøker, brosjyrer og annet informasjonsmateriell. Selv om kvalitetssikringen er god, kan det en sjelden gang skje glipp også i pålitelige kilder. Når du skal vurdere informasjon på nettet, er det viktig at du sjekker disse punktene:

Hvem er sender, og hva er formålet med nettstedet?

Generelt kan vi si at informasjonen du finner på offentlige nettsider, i nettaviser og på nettressursene til skolebokforlagene og NDLA, er kvalitetssikret og til å stole på.

Informasjon eller påvirkning?

Ulike interesseorganisasjoner og bedrifter har nettsider med mye nyttig informasjon. Du må likevel vite hva eierne av et nettsted vil oppnå med informasjonen de legger ut. Vil de først og fremst informere, vil de påvirke holdningene våre, eller er de først og fremst ute etter å tjene penger?

Kryss-sjekk informasjon

Det er helt greit at organisasjoner som for eksempel Trygg Trafikk ønsker å få ungdom til å ta ansvar i trafikken, eller at bedrifter informerer om produkter de vil selge. Det vesentlige er at du er på vakt i de tilfellene der informasjonen og synspunktene framstår som ensidige eller dårlig grunngitte. Aller helst bør du kryss-sjekke viktig informasjon opp mot andre kilder, på samme måten som en journalist skal bruke mer enn én kilde for å sikre balanse når han framstiller stoffet sitt.

Dersom en artikkel på nettet har en navngitt forfatter, er det lurt å finne ut hvem vedkommende er (yrke, stilling, kvalifikasjoner).


Når ble websida sist oppdatert?

Dersom du er på jakt etter aktuelle hendelser, tall og statistikker, må du passe på å bruke sider som blir oppdatert hele tida. Skal du derimot finne informasjon om forfattere, språkhistorie og liknende, har det ofte mindre å si om sidene er helt "ferske" eller ikke. Det er typen informasjon du søker etter som avgjør hvor viktig oppdateringsdatoen er.