Fagstoff

Skjermtekster

Publisert: 10.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Nettside

Tekster kan leses på mange måter. En roman eller en film er som oftest lineær. Vi leser sjelden den siste siden i en roman først, og vi starter ikke med å se slutten av en film. Men hvor er begynnelsen og slutten på nettsidene til Dagbladet?

_______________________________________________________________________________

Tekstene vi leser på nettet, består nesten utelukkende av sammensatte tekster. Slike digitale tekster kalles gjerne skjermtekster, noe som forteller oss at det er en digitalisert tekst designet for en skjerm. Virkemidlene hypertekstualitet, interaktivitet og multimedialitet blir gjerne sett på som kjennetegn ved slike tekster1:17. 

Relatert innhold

Generelt