Fagstoff

Innramming

Publisert: 02.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Dame ved vinduet

Den tredje faktoren er innramming. I en sammensatt tekst vil det være noen deler som hører sammen, mens andre deler er løsere knyttet til hverandre. Dette kan vi finne ut av ved å studere layouten i en tekst.

På en nettside eller i en avis vil det være rammer rundt artikler og bilder for å skille tekstene fra hverandre. Slik kan linjene signalisere hva som hører sammen. De elementene som hører sammen plasseres gjerne nær hverandre.

Vi kan også bruke farger for å vise hva som hører sammen. På nettaviser blir temaoverskrifter, som nyheter, kultur, sport, osv., markert på ulike måter. Noen nettaviser har valgt samme farge på alle temaene, men der overskriftene er satt inn i markerte rammer. Andre har valgt å gi hvert tema sin farge. 

 

Oppgave

Innramming

 

Oppgaver

Praktisk stoff