Fagstoff

Framtredenhet

Publisert: 02.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Nærbilde av øye

Vi kan velge å framheve element på forskjellige måter. Slik kan mottakeren kan ledes til å se bestemte ting først og oppfatte disse som viktigere enn andre. Elementene fanger leserens oppmerksomhet på ulike måter avhengig av om de er plassert i forgrunnen eller bakgrunnen, størrelsen på elementene, kontraster osv.

________________________________________________________________________________

Når noen elementer er mer framtredende enn andre, er det med på å gi teksten sammenheng slik at den blir koherent. Det oppstår en balanse i teksten, og det kan påvirke den estetiske følelsen når vi leser en multimodal tekst1:203.

Det å gi enkelte element mer vekt enn andre, ser vi tydelig når det gjelder lyd. I et musikkverk må noe framheves for å skape kontraster og spenning, for eksempel ved at noen toner spilles sterkere enn andre. Det samme gjør vi når vi snakker. Dersom vi snakker med samme tonefall og samme lydstyrke, blir det en monoton tekst å lytte til.

I en multimodal komposisjon kan vi framheve element på flere måter: Størrelse, skarphet, fokus, kontraster, plassering (høyt oppe, langt nede), perspektiv og kulturelle faktorer2:202.

 fotografi med lyskontrast. i forgrunnen en skyggebelagt hånd som måler et ørkenlandskap langt i bakgrunnen.Ved hjelp av lys og størrelse får bildet fram forskjellige kontraster.

Et stort bilde tiltrekker seg mer oppmerksomhet enn et lite bilde, men det er også viktig at bildet er skarpt og fokusert. Samtidig må det ikke være for detaljert, og det må fokusere på det som er relevant.

kontrastfullt foto av knallgrønn vegg med et vindu med rød gardinHer er det fargene som skaper kraftige kontraster. 

Kontraster ser vi tydelig når det gjelder fargebruk. Sterke farger fanger oppmerksomheten vår, men kan også stå i kontrast til hverandre. Det er knyttet konnotasjoner til en farge avhengig av kultur. I Norge er det vanlig å kle seg i svart i begravelser, i andre kulturer kler man seg i hvitt.

mann utpå nysådd åker med sin hundPerspektiv: Ved bruk av linjer og ulike størrelsesforhold skaper dette bildet både dybde og kontraster.

Også plassering av element i forhold til perspektiv er viktig. Hva er plassert i forgrunnen, og hva er plassert i bakgrunnen? Til slutt er også kulturelle faktorer viktig for hva som blir framtredende. Figurer har ulik verdi i ulike kulturer. Noen figurer kan gi positive assosiasjoner i en kultur, men kan være forbundet med noe negativt i andre.