Fagstoff

Informasjonsverdi

Publisert: 02.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Sauer før og etter klipp

I delen om tekstlingvistikk sa vi at vi vanligvis plasserer kjent informasjon først i en setning, deretter ny ukjent informasjon. Det samme gjelder for bilder. Et typisk eksempel på dette finner vi i ”bli ny-reportasjer” i ukeblad: Bildet av ”før” vil alltid være plassert til venstre, mens ”nå” er plassert til høyre.

_______________________________________________________________________________

Informasjonsverdi vil si at elementene i en multimodal tekst vil ha ulik informasjonsverdi avhengig av hvor de plassert. Vi kan plassere element til høyre eller venstre, øverst eller nederst, eller i sentrum.

Vi leser bilder fra venstre mot høyre, og vi tenker oss at gitt eller kjent informasjon kommer først, deretter ny informasjon, slik modellen under viser:

    Gitt       

 

 

 

    Nytt    


 

 

 

 

 

 

Mange nettsider har for eksempel en trestruktur plassert til venstre. Den ligger stabil, og her vil du finne kjent informasjon. Blikket vårt vil søke først til venstre, deretter mot høyre, og teksten har en horisontal struktur.

På reklameplakater vil du gjerne se et stort bilde av produktet øverst, og en utfyllende faktatekst nederst. Da ser vi på øverste del av bildet som det ideelle, mens det nederste som det reelle. Teksten får da en vertikal struktur. Da ser vi på det øverste som det ideelle, og det nederste som det reelle.

           Ideelt         

 

           Reelt            

 

 

Strukturen kan også være sentrert. Da er det viktigste plassert i sentrum, og elementene rundt har roller som er underordnet sentrum.

modell Modell