Fagstoff

Visuell grammatikk: Å lese bilder

Publisert: 03.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Sammensatt tekstChatte-tv ble ekstremt populært på begynnelsen av 2000-tallet. Her ser du Pernille Sørensen og Kristin Skogheim parodiere et chatteprogram. 

Lesemåten i vestlig kultur går fra venstre til høyre. Kanskje husker du eksemplet fra KK1 om legemiddelfirmaet som ville selge hodepinetabletter i Nord-Afrika og lagde en tegneserie for å vise hvor effektive disse tablettene var, men glemte å undersøke leseretningen i landet. Den måten vi leser skriftlige tekster på, er tilsvarende for hvordan vi leser bilder.

Vi skal se nærmere på hvordan vi i vår vestlige kultur leser multimodale tekster, for eksempel reklameplakater og nettsider. Dette handler om hvordan innholdsmomentene i en multimodal tekst er plassert: Hvor er overskriften? Hvor er bildene? Hvilke bilder er plassert hvor, og hvor er den skriftlige teksten plassert?

Reklameplakat for SV: En naken Heiki Holmås - kroppen er tatt fra en kroppsbygger.Valgkampanje: SV tok i bruk overraskende metoder før valget i 1997.

Teoretikerne Gunther Kress og Theo van Leeuwen har forsket mye på dette. De har kommet fram til noen bestemte normer for hvordan vi leser bilder, og hvordan denne lesemåten endrer seg avhengig av tid, sted og kultur. På samme måte som språket har en "grammatikk", har også multimodale tekster sin "grammatikk". Vi kan kalle det en visuell grammatikk1.

Selv om leseretningen kan variere, mener Kress og van Leeuwen2:177 at det ligger noen prinsipper til grunn for hvordan vi leser multimodale tekster. Lesemåten vår er ikke tilfeldig. Vi skal se nærmere på tre slike faktorer, som også sier noe om bildekomposisjon: informasjonsverdi, framtredenhet og innramming.