Fagstoff

Samspill i sammensatte tekster

Publisert: 11.02.2011, Oppdatert: 11.01.2012
Modell

Dagens teknologi har gjort det mulig å kombinere skrift, bilde, lyd og film på mange måter. Hver av disse modiene eller teksttypene har sine kjennetegn, samtidig som ny mening og et spennende samspill kan oppstå i det de settes sammen. Men sammensatte tekster er ikke noe nytt, og vi finner tekster som kombinerer skrift og bilde langt tilbake i historien.

______________________________________________________________________________

I dette kapitlet vil vi konsentrere oss om hvordan sammensatte tekster er komponert. Vi vil se nærmere på hvordan vi "leser" bilder, og på hva som kjennetegner skjermtekster, dvs. tekster vi leser på en skjerm. Vi skal også finne ut mer om hva musikk er, og se på samspillet mellom levende bilder og musikk.