Fagstoff

Tale om framtida: Å anbefale eller å fraråde

Publisert: 10.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Nei til atomkraft

Når det gjelder framtida, kan vi enten anbefale eller fråråde. Vi kan for eksempel anbefale å bygge ny motorvei, eller vi kan fraråde det samme.

_______________________________________________________________________________

Det er to hovedtyper av argumenter for fraråding og anbefaling:

1) Nytteargumenter. Vi kan anbefale/fraråde ut fra at noe for eksempel er nyttig, billig eller nødvendig.

2) Moralske argumenter. Vi kan anbefale/fraråde ut fra ansvar, heder og ære eller samvittighet. 

 

Oppgaver