Fagstoff

Tale om nåtida: Å lovprise eller å kritisere

Publisert: 10.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Carl I. Hagen

Talen som er rettet mot nåtida og mot situasjonen slik den er nå, har som oppgave enten å lovprise eller å kritisere. Vi kan for eksempel lovprise noen i forbindelse med en fødselsdag, eller vi kan kritisere elevene for å være late. Vi kan skille mellom tre hovedtemaer for lovprising med stigende styrke:

_______________________________________________________________________________

1) Å lovprise noen for det som kommer forut for personen - nasjonen, slekta eller foreldrene: "Han kommer fra en god familie." "Han var av norsk ætt."

2) Å lovprise noen for det ytre – utseendet, klær: "Han er alltid fint kledd, og har et vakkert hår."

3) Å lovprise noen for handlingene de gjør og de indre egenskapene deres: "Han er snill og omtenksom mot alle."

Vi bruker de samme temaene for kritikk, i samme stigende rekkefølge. 

 

Oppgaver

Praktisk stoff