Fagstoff

Seks argumentasjonstyper

Publisert: 11.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017

To mennesker diskuterer. Foto.Fagprat   

I retorikken opererer en med ulike retoriske tekster alt etter hvilken tid og situasjon teksten skal ta for seg. Det gjør at en trenger forskjellige typer argumentasjon avhengig av situasjonen. Vi deler gjerne inn i situasjoner som ligger i fortida, situasjoner i nåtida, og til slutt situasjoner i framtida.