Fagstoff

Retorikk II

Publisert: 11.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Å gjennomføre en veiledningssamtale

På KK1 lærte du om retorikk, og denne delen er en fortsettelse av det du lærte der.

Vi vil derfor anbefale at du repeterer de fem fasene i retorikk, de tre appellformene, den retoriske situasjonen og talemåter. I denne delen vil vi fordype oss i argumentasjonen, logos, og den språklige utformingen, elocutio.