Fagstoff

Teorier om tekst og kultur

Publisert: 03.02.2011, Oppdatert: 11.01.2012
Akademikere

Et kompetansemål i læreplanen er at du skal kunne ”forklare hvordan tekster er bygd opp av grammatiske, tekstuelle og estetiske elementer”. Sagt på en enkel måte vil det si å kunne forklare hvordan en tekst er satt sammen eller komponert.

________________________________________________________________________________

I dette kapitlet skal vi gå møysommelig til verks og se på alt fra ordnivået i en tekst til teksten som helhet. Å forklare hvordan en tekst er bygd opp av grammatiske element handler om hvordan ord og setninger settes sammen og til slutt gir mening som en tekst. Dette kalles gjerne tekstlingvistikk.

Teksten som helhet må også henge sammen; den må ha en struktur med en innledning, en hoveddel og en avslutning. Ved å bruke tekstuelle element blir teksten en tekst, og ikke bare en tilfeldig sammensetning av ord og setninger. Vi ønsker også gjerne å bruke virkemidler når vi skriver, for eksempel metaforer og ironi. Da er vi over på estetiske elementer. Du vil lære mer om retorikk for å kunne gjøre greie for både tekstuelle og estetiske element i en tekst.