Fagstoff

Senderside

Publisert: 09.02.2011, Oppdatert: 06.11.2014
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Sendersystemet kan deles inn i en eksperimentside og en house keeping/telemetriside. Eksperimentsiden inneholder alle sensorene og måleinstrumentene. Alle støttesystemer til eksperimentene som strømforsyning, databehandlingsenhet og nettverkssystem går under betegnelse house keeping. Telemetridelen sørger for koding og modulering av målingene.

I dag blir målingene filtrert og digitalisert etter punktprøving (sampling). Ved å omdanne data til digital form kan store mengder informasjon overføres raskt og med stor nøyaktighet. Digital overføring gir også stor fleksibilitet med tanke på å tilfredsstille forskjellige instrumenters ulike krav til samplingsfrekvens og oppløsning.

I de fleste tilfeller må overføringen til mottaker gjøres over en radiolink. Data vil bli overført ved å modulere en høyfrekvent bærebølge. Den sinusformede bærebølgen blir påvirket i amplitude (AM), frekvens (FM) eller fase (PM); den blir modulert. Signalet blir så forsterket opp til tilstrekkelig effekt for å nå mottaker med et akseptabelt signal/støy forhold. For satellitter og raketter er det viktig å gjøre beregninger av dette på forhånd, slik at en lager en sender som er kraftig nok uten at den bruker for mye strøm. En slik beregning kalles linkanalyse og er en sentral del av faget.Enkoder til venstre og sender til høyreSender og enkoder
Fotograf: Stian Vik Mathisen
 
Relatert innhold

Generelt