Fagstoff

Sender- og mottakersystemer

Publisert: 09.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Hovedelementet i et telemetrisystem er sender/mottakerlinken. Linken kan være en direkte forbindelse som koaksialkabel, optisk fiber, telefonlinje, eller en radioforbindelse.

 

Sender- og mottakersystem.Sender- og mottakersystem
Opphavsmann: Narom
For forskningsraketter kaller vi den delen av raketten som ikke har med rakettens fremdrift å gjøre for nyttelasten. Nyttelasten er som regel plassert lengst frem raketten, og er ofte det eneste som er igjen av raketten etter at motorene er utbrent og frigjort. For vitenskapelige ballonger vil nyttelasten være instrumentpakken ballongen har med seg. Elektronikken og antennesystemene i nyttelasten blir omtalt som sendersiden i telemetrisystemet.