Fagstoff

Hva er en ytring?

Publisert: 21.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Kvinne holder foredrag. Foto.

En tekst består vanligvis av ytringer som følger etter hverandre.

Store skilletegn. Illustrasjon.Store skilletegn brukes til å skille ytringer fra hverandre. 

 

Tekstmelding. Foto.En tekstmelding er gjerne kort og muntlig i formen. 

Vi skiller ytringene fra hverandre ved hjelp av store skilletegn, dvs. punktum, spørsmålstegn og utropstegn 1:923.

Det finnes to hovedtyper av ytringer: hovedsetning og setningsfragment. Når en ytring er en hovedsetning, har den et subjekt og et finitt verb, altså et verb som står i presens eller preteritum.

Et verb som står i infinitiv eller perfektum, kan aldri stå alene som verb, men må alltid ha følge av et hjelpeverb i enten presens eller preteritum:

Modalt hjelpeverb + infinitiv: Vi skal sykle til byen i morgen.

Presens: Mobilbruk i bil er farlig.

Preteritum: Jeg spiste middag klokken fire.

Perfektum: Han har spist is hver dag i hele sommer.

Setninger som mangler subjekt og/eller finitt verb, fyller ikke kravene til en setning. Slike ytringer kaller vi setningsfragment eller ufullstendige setninger. Vi finner setningsfragment gjerne i overskrifter, men også i en del nettspråk eller SMS-språk:

Knivran i Jelsagata
80 millioner i bot for mobilbruk
Er på vei hjem nå

Oppgave

Ytringer  

Oppgaver

Praktisk stoff