Fagstoff

Tekst og ytring

Publisert: 10.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017

DemonstrasjonstogDemonstrasjonstog i Oslo 8. mars 2008. Tekst eller ytring?    

Salgsplakat i utstillingsvindu. Foto.Salgsplakat i utstillingsvindu. Tekst eller ytring?    

Gråtende nyfødt babyGråt eller ytring?   

Låvevegg med takk til Ivar Aasen. Foto. Tekst eller ytring? 

Grafitti på murvegg. Foto.Tekst eller ytring? 

Mann roper i skogen. Foto.

Menneskets kommunikasjonsevne er spesiell. Vi har mange måter å ytre oss på. Det skal vi se på i denne artikkelen.

"Mennesket ytrer seg. Det snakker og skriver. Det tegner og maler. Det synger og spiller. Gjennom ytringer skapes det mening. De meningsskapende ytringene blir til i samvær med andre mennesker eller i samvær med oss selv.

 

Med ytringer handler vi i verden. Vi kan oppnå å få mennesker til å handle slik vi ønsker. Vi kan lykkes med å få andre mennesker til å tenke på måter de ikke hadde tenkt, og vi kan klare å få dem til å tenke seg inn i verdener som ikke finnes.

 

Gjennom å ytre oss skaper vi også tekster. Tekster er ytringer som skiller seg ut. De tillegges en spesiell verdi i kulturen"1:35.

Hver gang vi mennesker bruker språket for å skape mening, har vi å gjøre med en ytring. Vi småprater i skolegården, banner når vi ikke rekker bussen, snakker til oss selv, skriver på Facebook-profilen til hverandre, sender tekstmeldinger, skriver en artikkel,  synger en sang, tegner en tegning, holder en muntlig presentasjon osv. Alt dette er eksempler på ytringer.

Oppgave

Se på bildene til denne artikkelen. Er de ytringer eller tekster?