Fagstoff

Partering og bruk av kjøtt

Publisert: 01.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Partering av kjøtt, og forslag til hva du kan bruke de ulike delene til av storfe, svin, sau og lam.

Relatert innhold