Fagstoff

Kildebruk

Publisert: 11.07.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Hva mener vi med god kildebruk?

God kildebruk handler om to ting: hvordan du finner og vurderer informasjon på Internett, i bøker og andre kilder, og hvordan du bruker det du har funnet, på rett måte.

En del elever er dessverre lite bevisste på kravene som stilles til kildebruk. Dessuten er mange nettsteder reine bibliotek, med mengder av ferdigskrevne stiler, elevøvelser og særemneoppgaver som det tilsynelatende bare er å forsyne seg av. Tre eksempler på dette er

Artikkel i Aftenposten om fusk. Faksimile.Artikkel Aftenposten om fusk  

Oppgi kilden!

Grunnregelen for god kildebruk er klar: Bruker du andres tekster som kilde, må du opplyse om dette. Dersom du ikke gjør det, risikerer du å bli beskyldt for plagiering (fusk). Illustrasjonen til venstre er hentet fra Aftenposten den 19. mai 2007 og viser hvor store konsekvenser ureglementert kildebruk kan få.

Det finnes selvsagt en del informasjon du kan bruke uten at du må vise til kilden. Det gjelder for eksempel vanlig allmennkunnskap, som at Tromsø ligger nord for polarsirkelen, eller at Erna Solberg er statsminister i Norge. Også tanker og ideer som du har fått ved å diskutere oppgaven din med andre, kan du bruke uten å oppgi kilden.

Men har du intervjuet noen, eller har du brukt lærebøker og andre skriftlige kilder for å skaffe deg informasjon, skal du opplyse om dette. På de følgende sidene finner du en veiledning om rett bruk av kilder i forbindelse med skolearbeid.
Relatert innhold

Aktuelt stoff