NTB

Publisert: 16.12.2010, Oppdatert: 09.01.2013

NTB står for Norsk Telegrambyrå og er Norges største nyhetsbyrå.

Se ntb.no