Fagstoff

Strømregningen

Publisert: 26.07.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Når vi betaler for den elektriske energien vi forbruker, er det ikke bare selve kraften vi må betale for. Det er mye jobb som skal gjøres før den elektriske energien kommer fram til abonnenten. Hvordan man kjøper strøm, og hva strømregningen består av, omtales her.

Kvinne som leser av strømmålerenMange kan vente seg et sjokk når årets første strømregning kommer. Det kan lønne seg å sjekke strømmåleren engang i blant for å sjekke forbruket.

Hvordan kjøpe strøm

Informasjon om hvordan du kan kjøpe strøm, hvem som er billigst, og hvordan dette gjøres, er veldig bra omtalt på Internett. I disse to linkene kan du finne ut alt om dette:

Statkraft: Kjøpe strøm?
NVE: Forbrukerinformasjon – strøm.

Hva strømregningen består av

Strømregningen består, grovt sett, av fire poster:

Nettleie

Nettleie er den prisen du må betale for å få overført kraften fra leverandør og fram til huset ditt. Det er det lokale e-verket som skal ha denne avgiften. Prisen du betaler her, skal dekke alle utgifter i forbindelse med overføring av kraft hjem til deg. Drift, vedlikehold og sikker strømleveranse er det du betaler for.
Mer info om nettleie finner du her: NVE – nettleie.

Kraftpris

Kraftpris er det 1 kWh koster. Prisen på kraften du kjøper, blir satt som en følge av tilbud og etterspørsel på det internasjonale kraftmarkedet. Tilgang på elektrisk kraft varierer mye. Du kan her kjøpe kraft til spottpris (følger markedet) eller til fastpris (får en fast pris per kWh). På fastpris vil leverandøren ta et større påslag i prisen, slik at han garderer seg mot høye strømpriser. Fordelen med fastpris er at du får en jevnere strømregning.
Mer info om kraftpris: NVE – strømavtaler.

El-avgift

El-avgift er den prisen du betaler for ”alt det andre”, som forskning, internasjonale samarbeid, enøk-arbeid osv.

Moms

Til slutt må vi betale merverdiavgift (moms). Det meste som omsettes i Norge, er belagt med 25 prosent moms. Denne avgiften tilfaller staten.

For mer informasjon om dette temaet: Strøm – forbrukerportalen.

Relatert innhold

Til fordypning