Fagstoff

Å rapportere og dokumentere

Publisert: 20.04.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Pleier skriver rapport på datamaskin. Foto.

Å rapportere er å gi opplysninger og informasjon videre til andre. En rapport kan være muntlig eller skriftlig eller begge deler.

Det finnes mange forskjellige rapportsystemer, og de praktiseres forskjellig. Derfor er det viktig at du setter deg inn i hvordan det gjøres på din arbeidsplass.

På de fleste arbeidsplassene innen pleie- og omsorgssektoren har man regelmessige møter hvor opplysninger og observasjoner blir dokumentert og brakt videre mellom kollegaene. Slike møter skjer oftest i vaktskiftet og kalles for rapport.

Hvis for eksempel en bruker blir overflyttet fra sykehus til sykehjem, er det nødvendig at de ansatte får alle opplysningene om brukeren for å kunne gi god omsorg og pleie.

Å dokumentere er å vise, underbygge eller begrunne. Dokumentasjon er en lovpålagt plikt i pleie- og omsorgsarbeid.

Det betyr at vi skal skrive ned det vi observerer og gjør.

Utfordringer til deg

  1. Hva betyr det å rapportere?
  2. Hva betyr det å dokumentere?
  3. Hva menes med at dokumentasjon er en lovpålagt plikt?
  4. I hvilke lovverk kan du finne noe om dokumentasjon i helsesektoren?
 

Oppgaver

Til fordypning

Relatert innhold

Aktuelt stoff for

Til fordypning

Kjernestoff