Fagstoff

Vurdere informasjonskilder

Publisert: 21.12.2010, Oppdatert: 04.03.2017

Kildebruk
Opphavsmann: Even Sandvold Roland, Tonje Thilesen

Spiller det noen rolle hvor du henter informasjonen? Hvordan kan du vite at den kilden du vil bruke, er til å stole på?

 

Vi skal ta for oss fire kriterier:

  1. troverdighet
  2. objektivitet
  3. nøyaktighet
  4. egnethet

Disse fire kriteriene danner til sammen navnet TONE. Tåler kilden din TONEs kritiske blikk?

Kriteriene er hentet fra kildekurset ved Universitetsbiblioteket i Trondheim, VIKO.

Oppgaver

Praktisk stoff for