Fagstoff

Barne- og ungdomsarbeider på en skole

Publisert: 16.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Tonje er barne- og ungdomsarbeider på en skole. I disse filmklippene forteller hun litt om jobben sin, hvorfor hun har valgt den, og hva hun gjør sammen med barna.

Tonje - forteller hvorfor hun ble barne- og ungdomsarbeider
Opphavsmann: Fagforbundet

 

Her forteller Tonje om formingsaktiviteter hun deltar i.

 

Tonje - forming
Opphavsmann: Fagforbundet

 

 

Her forteller Tonje om onsdagsmøtene de har i skolefritidsordningen.

 

Tonje - møte
Opphavsmann: Fagforbundet

Her forteller Tonje om hvordan de gjennomfører måltider i skolefritidsordningen.Tonje - mat
Opphavsmann: Fagforbundet

Tonje er ute i pausene og tilrettelegger for og deltar i barnas lek.

 

Tonje - uteaktiviteter
Opphavsmann: Fagforbundet

 

Her forteller Tonje om hvilke oppgaver hun har i klasserommet.
Tonje - klasserom
Opphavsmann: Fagforbundet

Her forteller Tonje om hvordan hun tar imot barna i SFO, og om hvordan de har frokost på SFO. Tonje - mottak
Opphavsmann: Fagforbundet