Oppgave

Vår tids ikoner

Publisert: 01.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

medieuttrykk logo  

Tidsbruk

1–2 timer

 

Ressurser

russisk ikon  

Religiøse ikoner (helgenbilder) spiller en viktig rolle i den ortodokse kirken.

 

Google-bilder av Marilyn Monroe

 

Egenvurdering

– Har du beskrevet og tolket alt du ser i bildet, eller er det noe du har utelatt?

– Har du brukt ord som ikon, symbol, denotasjon og konnotasjon på en måte som viser at du forstår og kan anvende disse begrepene?

– Har du brukt eksterne kilder til å utdype dine egne tanker?

 

Marilyn MonroeMarilyn Monroe
Fotograf: Trygve Indrelid

Oppgave 1

Darman Fauzis maleri av Marilyn Monroe med blod rennende fra et øye inngikk som en del av utstillingen "Church of all stars" i Kulturkirken Jakob i Oslo.

  1. Hvilke trekk i bildet bryter med de bildene vi vanligvis ser av Marilyn Monroe?
  2. Hvorfor tror du kunstneren har valgt å framstille henne slik?
  3. Sammenlign bildet med det russiske ikonet. Er det noen likheter?
  4. Mange omtaler Marilyn Monroe som et ikon for vår tid. Hva menes med det?

Oppgave 2

  1. Lag et bilde i Photoshop eller et annet bildebehandlingsprogram med utgangspunkt i en person som du mener framstår som et ikon i dag.
  2. Legg til ett eller flere tegn i bildet som en personlig kommentar til hva og hvem vi velger å tilbe i vår kultur.
Relatert innhold

Generelt