Fagstoff

Barne- og ungdomsarbeider i en barnehage

Publisert: 16.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Raian er barne- og ungdomsarbeider i en barnehage. I disse åtte filmklippene sier han litt om jobben sin, hvorfor han har valgt denne jobben, og hva han gjør sammen med barna. Se filmene om Raian.

Raian - egenskaper
Opphavsmann: Fagforbundet

 

Raian forteller om hvorfor han ble barne- og ungdomsarbeider

Raian forteller om noen av måltidene i barnehagen, og hvordan han tar seg av barnas behov.

Hver morgen er det planleggingsmøte i barnehagen der Raian jobber.

Raian - hvorfor
Opphavsmann: Fagforbundet

Raian - måltider
Opphavsmann: Fagforbundet

Raian - møte
Opphavsmann: Fagforbundet

 

Her forteller Raian om hvordan det er å ta imot barna som kommer til barnehagen.

I garderoben kan det bli mye styr, men Raian prøver å la barna klare mest mulig selv.

Når Raian har samlingsstund, prøver han å lytte til barna og la dem delta i aktiviteter

Raian - mottak
Opphavsmann: Fagforbundet

Raian - påkledning
Opphavsmann: Fagforbundet

Raian - samlingsstund
Opphavsmann: Fagforbundet

 

Raian - uteaktiviteter
Opphavsmann: Fagforbundet