Oppgave

Fra ikon til verbaltekst

Publisert: 01.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

kommunikasjon

 

Tidsbruk

10 min

 

Egenvurdering

– Har du fått med all nødvendig informasjon i teksten din?

– Er teksten formulert slik at mottakerne forstår hva du mener?

– Har du vurdert hvilken effekt teksten din vil ha for ulike mottakere (barn, voksne, personer som ikke er oppvokst i Norge)?

 

 ikoner
Fotograf: Johnny Syvertsen

Fra ikon til tekst

I Oslo utplasseres det nå 100 nye, røde betalingstelefoner som gir brukerne bedre betalingsmuligheter. Informasjonstavla formidler et budskap kun ved hjelp av ikoner.

Lag en tekst der du formidler det samme budskapet ved hjelp av ord og setninger.

Hvilken begrensning har teksten din når det gjelder å kommunisere med ulike mottakere, sammenlignet med den ikonbaserte teksten på bildet?

Relatert innhold