Oppgave: Arbeidsoppdrag

Kommunikasjon på nettet

Publisert: 01.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

kommunikasjon

 

Tidsbruk

1 time

Ressurser

Nettstedet ndla.no

 

Egenvurdering

– Har du forstått og brukt begrepene sender, mottaker, kanal, effekt og støy på en riktig måte i teksten din?

Oppgave: Analyser nettstedet ndla.no

Gå inn på førstesida til nettstedet ndla.no. Bruk prosessmodellen til å analysere måten denne sida kommuniserer på.

 • Hvem er avsender?
 • Hvordan kan du finne ut hvem avsenderen faktisk er?
 • Hvem er mottaker/mottakere av denne sida?
 • Er nettsida godt tilpasset mottakergruppen? Hvorfor? / Hvorfor ikke?
 • Hvilket formål har denne nettsida?
 • Hvilken kanal formidles budskapet gjennom?
 • Stiller denne kanalen bestemte krav til måten budskapet blir formulert på?
 • Hvilke konnotasjoner skaper forsidebildet og de fargene som er brukt på nettsida?
 • Er det noe ved måten denne nettsida er utformet på, som du opplever som støy? Begrunn svaret.
 • Hvilken effekt tror du denne nettsida har?

 

Del gjerne vurderingen din med andre brukere på NDLA Arena.

Relatert innhold

Generelt