Oppgave: Drøfte

Mediert mobbing

Publisert: 01.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

kommunikasjon

 

Tidsbruk

ca. 2 timer

 

Ressurser

Egenvurdering

– Har du belyst problemstillingene i drøftingen din fra flere sider?

– Har du brukt det du vet om kommunikasjon til å underbygge argumentene dine?

 Mobbing i sosiale medier

 

Fordi jeg fortjener det?

En oppgave om mobbing i sosiale medier

Skriv en tekst på ca. 2 A4-sider med utgangspunkt i medietekstene "Digital mobbing" og "Du bestemmer", der du drøfter:

  • hvorfor mange barn og unge velger å bruke sosiale medier til å mobbe andre
  • hva som kan gjøres for å motvirke mobbing i sosiale medierRelatert innhold