Oppgave

Refleksjonsoppgaver – kommunikasjon

Publisert: 01.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

kommunikasjon

 

Tidsbruk

Oppgave 1: 10 min

Oppgave 2: 15 min

Oppgave 3: 15 min

 

Egenvurdering

 

Oppgave 1

– Har du forstått begrepene godt nok til å kunne forklare dem for andre?

– Klarte du å formulere deg godt nok til at sidemannen din oppfattet hva begrepene betyr?

 

Ressurser

 

15 måter å slå opp med kjæresten på 


Oppgave 1

Forklar begrepene nedenfor for den du sitter ved siden av i klasserommet. Be deretter vedkommende formulere det han/hun har lært av deg med egne ord.

 • personlig kommunikasjon
 • massekommunikasjon
 • mediert kommunikasjon

Oppgave 2

Hvordan har du kommunisert med omgivelsene i dag?
Ta for deg hele dagen, fra du stod opp i morges og frem til nå.

 • Hvem har du kommunisert med?
 • Hvordan har du kommunisert?
  – gjennom personlig kommunikasjon?
  – gjennom massekommunikasjon?
  – gjennom mediert kommunikasjon?
 • Hvilke medium har du brukt i kommunikasjonen?
 • Har du opplevd å bli misforstått?
  I tilfelle ja, hva tror du grunnen var til det?

Oppgave 3

Diskuter i klassen:

Er det greit å gjøre det slutt med kjæresten på Facebook?

Begrunn standpunktet ditt ut fra det du nå vet om kommunikasjonsteori.

Relatert innhold

Generelt