Fagstoff

Sykdommer hos barn og unge

Publisert: 29.11.2009, Oppdatert: 28.09.2017
Epler på rad

Som barne- og ungdomsarbeider vil du møte barn med sykdommer.
Her finner du en kort omtale av noen aktuelle sykdommer som kan ramme barn og unge. Du finner også lenker til sider der du kan lese mer om disse sykdommene.

Barn med smukk. Foto.Sykt barn 
HelsearbeiderSyk 

Du vil møte barn og unge som har andre sykdommer enn de som er nevnt her. Som profesjonell yrkesutøver må du sette deg inn i deler av sykdomsbildet dersom sykdommen er av en slik art at barnet trenger spesiell tilrettelegging, hjelp eller omsorg mens det er i barnehage eller skole. Du kan få informasjon på flere måter, og det å prate med barnet og foreldrene er ofte den beste kilden. Dessuten kan du finne fagstoff i bøker, på nettet eller ved å bli orientert av fagfolk om spesielle sykdommer.

Barnesykdommer

Når du arbeider med barn og unge, vil du jevnlig møte barn som er smittet av en barnesykdom. Barnesykdommer er ofte svært smittsomme, men i de fleste tilfellene blir vi immune når vi har hatt sykdommen én gang. Mange barn er vaksinerte mot flere av barnesykdommene. Les mer om barnevaksinasjon under relatert fagstoff i spalten til høyre.

Skoler og barnehager har ofte oppslag som viser hvilke symptomer de ulike sykdommene gir, hvordan de smitter, hvor lang inkubasjonstiden er, og når barna kan komme tilbake til skolen og barnehagen etter de ulike sykdommene. Du kan finne mye informasjon om barnesykdommer på Lommelegen.no og Folkehelseinstituttet sine sider. Under finner du en oversikt over når barnet kan komme tilbake til barnehagen.

SykdomNår kan barnet komme tilbake til skolen eller barnehagen?
BrennkopperNår sårene er helt under kontroll. Om barnet har få og små sår, kan man dekke dem godt til, men om barnet har større og mer utbredte sår, er det nødvendig at sårene er tørre og har helet godt.
KikhosteOm barnet blir behandlet tidlig i sykdomsforløpet, blir han eller hun vanligvis smittefri fem dager etter at behandlingen er satt i gang. Barnet bør derfor holdes hjemme i denne perioden. Om barnet får behandling senere i sykdomsforløpet, er faren for smitte betydelig mindre, og barnet kan derfor gå i barnehagen eller skolen dagen etter at behandlingen er satt i gang. (Kilde: Folkehelseinstituttet)
KusmaUvaksinerte barn med sikker diagnose kan komme tilbake til barnehagen ni dager etter at hevelsen begynte. Dersom alle de andre barna er vaksinerte, er det allmenntilstanden til barnet som avgjør når han eller hun kan komme tilbake til barnehagen. (Kilde: Folkehelseinstituttet)
Meslinger
Barnet kan komme tilbake til barnehagen tidligst fire dager etter at utslettet brøt ut, dersom allmenntilstanden ellers er god. (Kilde: Folkehelseinstituttet)
Røde hunderBarnet kan komme tilbake til barnehagen tidligst fem dager etter at utslettet brøt ut. (Kilde: Folkehelseinstituttet)
VannkopperBarnet kan komme tilbake til barnehagen når utslettet har begynt å tørke inn. (Kilde: Folkehelseinstituttet)
Den fjerde barnesykdomBarnet kan komme tilbake til barnehagen to dager etter at feberen har gått ned.
SkarlagensfeberBarnet kan komme tilbake til barnehagen fire dager etter at behandlingen startet, om lege ikke bestemmer noe annet.

 

Ut over disse generelle anbefalingene er det tre andre ting som har betydning for når vi kan ha barn i barnehage og skole:

  • Hensynet til barnet. Ta alltid hensyn til allmenntilstanden til barnet, og tenk på hva som er barnets beste.
  • Hensynet til de andre barna. Dersom det er fare for at de andre barna kan bli smittet, bør barnet være hjemme.
  • Hensynet til personalet. Syke barn trenger ofte mer oppfølging og omsorg, og foreldrene og personellet må vurdere om det er nok personale i barnehagen/skolen til å gi barnet denne ekstra omsorgen.

Under relatert innhold finner du faktastoff om andre smittsomme sykdommer du kan bruke som oppslagsverk.

Når barn gir uttrykk for at de har vondt i magen, hodet eller muskler, eller om de besvimer lett, må vi ta disse plagene på alvor. Først og fremst må vi varsle foreldrene og oppfordre dem til å ta barnet med til lege for å utelukke at plagene kan skyldes fysiske lidelser eller sykdom. Dersom man kan utelukke at barnet har skader eller er sykt, må vi se på hele livssituasjonen til barnet og lytte til hva det har å fortelle oss.  

(Kilde: Kjell Arne Standal)

 

Utfordringer til deg

Oppgaver