Fagstoff

Utfordringer knyttet til fysisk aktivitet

Publisert: 21.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet skal først og fremst være lystbetont og helsefremmende. Som barne- og ungdomsarbeider vil du kunne oppleve noen utfordringer knyttet til barn og unges fysiske aktivitet.  

Kjønnsroller

Tenker vi for tradisjonelt når vi presenterer aktiviteter for barn og unge?

 

UCLA cheerleaders. Foto.UCLA cheerleaders 
pardans.foto.Dans 

Husk å ta vare på dem som elsker å være i aktivitet

Det kan være en utfordring å finne aktiviteter som gir de fysisk aktive gode nok muligheter til å utvikle seg og bli enda mer glad i fysisk aktivitet.

 

Fotballspiller. Illustrasjon.Fotballspiller 

Ulikheter

Barn og unge er ikke en homogen gruppe, og de har veldig forskjellige forhold til fysisk aktivitet. Forskjellene kan vise seg på ulike vis:

  • Noen barn og unge synes fysisk aktivitet er noe av det viktigste de driver med, mens andre helst vil slippe.
  • Noen barn og unge opplever mestring knyttet til fysisk aktivitet, mens andre opplever liten grad av mestring.
  • Noen er i et miljø der familie og venner driver med fysisk aktivitet, mens andre er i et miljø der man foretrekker aktiviteter som krever lite fysisk aktivitet.
  • Noen liker å prøve nye aktiviteter, mens andre synes det er unødvendig eller skummelt.
  • Noen har funnet en eller flere aktiviteter de liker svært godt, mens andre ikke har gjort det.

Kjønnsroller

Som barne- og ungdomsarbeider bør du tenke over hvordan de ulike idrettene presenteres. Blir de presentert på en slik måte at de åpner for alle interesserte uavhengig av kjønn?
Bilder og måten vi omtaler aktiviteten på, sier noe om forventninger. Dersom du søker på bilder av fotballspillende barn og unge, finner du et langt større antall bilder med gutter enn jenter, og dette til tross for at svært mange jenter spiller fotball.

Lystbetont

Den største utfordringen knyttet til fysisk aktivitet handler trolig om å gjøre fysisk aktivitet lystbetont for dem som ikke har en positiv innstilling til slike aktiviteter. Det er også viktig å legge til rette for at ungdom ikke slutter med idrett, og ikke minst må vi gjøre det vi kan for at de som ønsker å satse på idretten de liker, får mulighet til det.

Hva kan du gjøre for at  barn skal komme seg i aktivitet og være fysisk aktive minst en time per dag? Inaktive barn og unge vise ofte motvilje mot fysisk aktivitet. Du kan kanskje hjelpe dem med å overvinne denne motviljen. En slik snuoperasjon krever kloke og motiverende voksne som velger aktiviteter som barna kan mestre og finne glede ved.

Når barn ikke vil delta i aktivitetene

Noen barn har stadig gode unnskyldninger for ikke å delta i fysisk aktivitet, enten det er i gymtimen eller i andre aktiviteter. Det oppleves ofte som et problem når du ønsker å tro på det barnet sier, samtidig som du ser at barnet prøver å komme seg unna fysisk aktivitet.

Anne på 13 forteller til Ante, som er barne- og ungdomsarbeider, at hun ikke gidder å bli med på skidagen neste uke. Foreldrene har sagt at det er greit at hun er hjemme.

Ante kan
si «det var jo synd, men dersom foreldrene dine sier det er greit, så er det vel greit da». Han kan tenke at slik er det alltid, og forstår ikke at foreldrene ikke presser henne litt mer.

Eller han kan
ta en prat med Anne og prøve å finne ut hvorfor hun ikke vil være med. Har hun det som trengs for å delta på skidagen? Kan hun gå på ski? Har hun noen å gå sammen med? Har hun opplevelser som gjør at hun synes det er vanskelig?
Sammen kan de komme fram til en løsning. 
En slik løsning kan være at Ante avtaler at han skal være i nærheten av henne hele dagen, og at de ikke skal gå så langt før de tar en pause. Ante kan be læreren ringe hjem til foreldrene hennes og fortelle hva de er blitt enige om.

Noen barn har dårlige opplevelser og føler at de ikke mestrer de aktivitetene som foregår i skole og idrettslag. Opplevelsen av å være den dårligste gjør at en del trekker seg bort fra aktivitetene. Når vi planlegger, er det viktig å være bevisst på at noen barn faktisk er de dårligste i en eller flere aktiviteter. Klarer vi å legge til rette for ulike aktiviteter i samme time slik at alle barna kan finne noe de mestrer?

Noen barn deltar ikke i fysisk aktivitet selv om de liker aktiviteten. Det finnes da helt andre grunner til at de ikke deltar, som for eksempel at

  • vennene ikke liker kroppsøvingen, så da skulker de sammen
  • ungdommen føler det så ubehagelig å dusje sammen med de andre at han eller hun velger å ikke delta

Ved å prate med barna kan man kanskje finne løsninger på slike problemer.

Utfordringer til deg

Oppgaver