Fagstoff

Konflikter i profesjoneller relasjoner

Publisert: 24.03.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Rollekonflikt?

I alle relasjoner kan det oppstå konflikter, det gjelder også i profesjonelle relasjoner. Eksempel på slike konflikter kan være konflikter med ledere, kollegaer eller barnas foresatte.

I en konflikt er det alltid minst to parter. Konfliktene kommer gjerne av at man har ulike holdninger, verdier, ønsker, interesser eller behov.

Tautrekking mellom en mann og en dame. Foto.Konflikt   

Når vi skal løse konflikter, er det

 • nødvendig å finne ut hva vi er uenige om
 • viktig å vise respekt for hverandre
 • viktig å kommunisere tydelig

tegning av en jente og en gutt som diskutererHvordan kan du unngå konflikter?

Eksempler

 • To ansatte i samme barnehagen ønsker ferie den samme uka, men bare én av dem kan få ferie.
 • Ledelsen i barnehagen ønsker å innføre totalforbud mot røyking i arbeidstida, også i pausen. To av de ansatte må ha røykepause hver dag.

Vi tenker ofte på konflikter som bare negativt, men uenighet og konflikter er også en kilde til vekst, utvikling og framgang. Som fagarbeider trenger du en profesjonell måte å takle konflikter på.

 • Når det er mulig, bør du hindre at konflikter oppstår.
 • Konflikter bør løses på en måte som alle kan akseptere.

Strategier

Vi bruker alle ulike strategier når vi kommer opp i konflikter. Johnson og Johnson (1994) og Hjeraker (1984) har delt strategiene vi bruker, inn i fem hovedstrategier:

 • Trekke seg tilbake: Vi trekker oss unna konflikten og lar andre ordne opp. Det er ikke så nøye hvilket utfall konflikten får.
 • Glatte over: Vi kan gi etter for andres ønsker, og blir litt overflatisk i samhandling med de andre.
 • Inngå kompromiss: Vi gir og får, og møtes på halvveien. Vi prøver å finne en minnelig løsning for alle parter.
 • Bruke tvang: Dersom vi er veldig opptatt av resultatet, for eksempel å få fri i jula, fokuserer vi på å tvinge viljen vår gjennom. Dette kan ødelegge vennskap og samarbeidsklima.
 • Konfrontere: Vi går rett inn i konflikten for å finne en god løsning, og slik tar vi vare på både det gode resultatet og den gode relasjonen. Vi får alle interesser på bordet, involverer alle parter og bruker kreativiteten for å finne løsninger som alle kan være fornøyde med.

Noen tips

 • Søk hjelp hos leder dersom du ikke klarer å løse konflikten selv.
 • Sett av god tid til å finne ut hva problemet er, og til å utarbeide løsningsforslag.
 • Tenk trinnvis dersom problemet er stort.
 • Finn ut hva dere er enige om.
 • Prøv å unngå situasjoner der én part taper, og én part vinner.

Hvilken strategi vi velger, henger sammen med flere ting, for eksempel tidligere erfaringer med konflikter, vår personlighet, hvor viktig resultatet av konflikten er, og hvilken posisjon vi har – leder, ansatt, forelder og så videre.

Jeg-budskap

Dersom du selv er i en konflikt, er det lurt å bruke jeg-budskap. I stedet for å si «Vi burde lage bedre planer», kan du si «Jeg ønsker at vi skal se på aktivitetsplanene våre». Dette gjør kommunikasjonen tydeligere.

Kilder til denne sida:
Eide og Eide: Kommunikasjon i relasjoner, 1996
Forebygging.no

Oppgaver
Relatert innhold