Fagstoff

Konflikter i skolen og skolefritidsordningen

Publisert: 24.03.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Rollekonflikt?

Det er ulike typer konflikter som kan oppstå i skole og SFO. Konfliktenes form og styrke vil endres i takt med barnas vekst og utvikling. Det kan være vanskelig å skille uenighet, konflikt, mobbing og rasisme fra hverandre. Mobbing og rasisme er behandlet i egne kapitler.

Da utdanningsminister Kristin Halvorsen den 7. desember 2010 kommenterte norske elevers framgang på PISA-undersøkelsen, var en av begrunnelsen for den gledelige framgangen at det var «mindre konflikter i skolen».

 

bildet viser en skolegårdI skolegården

Konfliktene i skolen kan være knyttet til:

 • lek – hvem som får være med, hvilke regler som gjelder osv.
 • spill – hvilke spill man skal spille, hvem som får delta (for eksempel på fotballaget), hvilke regler som gjelder
 • hvem som skal få være med på ulike aktiviteter – blir noen utestengt?
 • hvem som får ulike roller i for eksempel dramatisering av teaterstykker
 • kjærester
 • klær, ting og utstyr
 • selskaper, fester og fritidsaktiviteter

Det er vanskelig å tenke seg at det skal finnes skoler uten konflikter, men er vi bevisste på problemstillingene, kan vi løse mange av konfliktene på en god måte. Du som er barne- og ungdomsarbeider, må våge å stille spørsmål når du ser at barn har det vanskelig.

Hva gjøres?

Mange skoler har prosedyrer for hvordan man skal handle når det oppstår konflikter.
Tiltak mot konflikter kan variere fra skole til skole. Noen eksempler på tiltak er:

 • flere voksne er til stede i pausene
 • gode aktivitetstilbud til barna
 • ulike pedagogiske opplegg som styrker barnas trygghet
 • skolemegling
 • at voksne raskt griper inn

På filmen under ser du hva Flåtestad skole har gjort for å styrke miljøet ved skolen.Flåtestad skole fikk pris for sitt arbeid med likeverd og inkludering 

 

Utfordringer til deg


   

 

Oppgaver
Relatert innhold