Fagstoff

Konflikter i barnehagen

Publisert: 24.03.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Rollekonflikt?

Det kan oppstå små og store konflikter i ei barnegruppe. Mange av konfliktene i barnehagen er knyttet til barnas lek. Barnets utviklingsnivå avgjør hvordan du som voksen bør handle.

Det bør være et mål at ingen går ut av en konflikt som tapere.

 

bildet viser en barne og ungdomsarbeider som ser et barn som ødelegger leken for to andreÅ ødelegge for andre

 

 

Lær gjerne barna den gylne regelen:

«Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg.»

 

bildet viser et barn som biter et annetÅ bite

Det er viktig å skille mellom sak og person i konfliktsituasjoner.

Vi voksne skal være helt klare på at det var handlingen som ikke var god. Barnet som person er god!
1

I en konfliktsituasjon ser du som voksen kanskje ikke selve hendelsen, eller du er vitne til bare en del av hendelsen. Du må derfor prøve å finne ut hva som har skjedd, ved å la begge parter fortelle sin versjon (avhenger noe av alder). Det viktigste er sjelden hva som har skjedd, men hvordan du kan hjelpe barna med å finne en løsning slik at ingen av partene føler seg som tapere.

Ta barnas opplevelser på alvor i konfliktsituasjonen, lytt til det barna har å si, og prøv å få til en dialog som gir barna mulighet til å løse konflikten selv. Dersom barna ikke klarer å løse konflikten selv, må de voksne finne måter å hjelpe dem på.

Det er viktig at voksne er bevisst på forskjellen mellom å «sladre» og å be andre om hjelp. Holdningen den voksne har og viser i en slik situasjon, er avgjørende for barnets videre utvikling.


Eksempel:
To barn sitter i sandkassa med hver sin spade. Den ene tar begge spadene. Det andre barnet roper på en voksen.

Voksen A har holdningen «Dette er utidig mas og egentlig noe han burde ha ordnet opp i selv».
Voksen B har holdningen «Dette er noe han trenger hjelp til å løse».
Hva den voksne tenker, har stor betydning for hva slags erfaring barna får av episoden. Det har også betydning for det videre arbeidet på avdelingen:
Voksen A tar kanskje opp på neste avdelingsmøte at det er mye sladder og mas for småting på avdelingen.
Voksen B tar kanskje initiativ til å sette fokus på selvhevdelse og punktet «Hjelpe barnet til å gi klar melding til andre når det er på sin plass».  
Den voksnes holdninger kommer her helt tydelig fram og får konsekvenser for barna. 2

Barn i barnehagealder trenger å lære og trenger å trene på å løse konflikter på en god måte. 3

Barn som trives godt sammen, bør få lov til å leke sammen. Da finner de regler i leken, og det oppstår få konflikter.

 

Vi må likevel sikre at ingen barn blir utenfor, og vi må sørge for at barna også får trening i å leke med de barna som de har mindre til felles med.

 

bildet viser en barne- og ungdomsarbeider som trøster et barnTrøst
Fotograf: Einar Gjærevold

Som voksen har du et ansvar for å få gruppa til å fungere. Ved å være bevisst på hva som skjer i gruppa, og ved å hjelpe de barna som trenger hjelp til å komme inn i gruppa, kan du forebygge mange konflikter. Se mer om dette i filmen under.

Gruppeprosesser 

 Du kan forebygge mange konflikter ved å være i forkant

  • Dersom du vet at Oskar og Inge alltid krangler om bamsekoppen, kan du velge å bruke mer nøytrale kopper eller ha bare bamsekopper.
  • Dersom du vet at det blir krangel om hvem som skal gå først når dere er på skogstur, kan du sammen med barna lage en morsom lek der dere bytter på å gå først.

Utfordringer til deg


Oppgaver
Relatert innhold

Generelt