Fagstoff

DNA-koden er knekt – konsekvenser for behandling av sykdom?

Publisert: 08.12.2010, Oppdatert: 16.10.2017
Sky av kromosomer

I dag er hele det menneskelige genomet kartlagt, noe som betyr at baserekkefølgen i det menneskelige DNA-et er kjent. Det er allikevel små forskjeller mellom alle menneskers DNA, slik at alle er unike. Noen variasjoner gir oss forskjellig utseende, mens andre kan forårsake sykdom. Kunnskap om genene kan gi oss innsikt i våre egne og andres muligheter og helse. Nye og individuelt tilpassede behandlingsformer er oppnåelig. Hvordan ønsker vi å bruke disse mulighetene?

simulering, rollespill og debattSimulering – etikkcase til debatt: gentester. 

 

store håp for genterapi.Simulering.Simulering og oppgaver: Store håp for genterapi.  

 

interferogram, viser baserekkefølgeDNA-sekvensering viser rekkefølgen på nitrogenbasene. 

 

Image showing the thumbnail for content named \"Genterapi\"Genterapi. 

 

Ressurser som bevilges til helse, er begrenset, og hvis vi bruker mer til grunnforskning som kanskje i framtiden kan gi bedre behandlingsmetoder, blir det mindre til å korte ned ventelistene ved å bruke de metodene som allerede finnes. Dette er også etiske vurderinger.

Kartlegging av DNA-profil – mulig nytte

I Norge kan man i dag få testet om man har bestemte arvelige sykdommer hvis sykdommen er påvist i nærmeste familie og den genetiske årsaken til sykdommen er kjent. I framtiden kan det kanskje bli vanlig å få kartlagt sin totale DNA-profil. Dette kan du få gjort ved å sende inn en prøve til laboratorier i utlandet som tilbyr å kartlegge ditt DNA. Du kan dermed få en fullstendig oversikt over alle gener i ditt eget arvestoff. Du kan få kartlagt om du er disponert for sykdommer med en kjent genetisk årsak, og kanskje du ønsker å få vite om gener som gir deg spesielle talenter, eller få en oversikt over hvor forfedrene dine kom fra.

Talentjakt og tilpasset behandling les mer

Ung gutt med boksehanskerUng bokser.I forsøk på å optimalisere prestasjonene til en idrettsutøver kan man tenke seg at barn blir testet for å se om de har gener som for eksempel gjør dem mest egnet for sprint eller utholdenhet. Det gir mulighet for tidlig spissing og spesialisering på øvelser der de har genetiske fordeler.

Ulike tabletter i glass. Foto.Medisin. Andre variasjoner i DNA kan gjøre at noen er mer disponert for å bli avhengige av rusmidler og at vår evne til å bryte ned legemidler varierer. Ved å vite slike ting om et menneskes arvestoff kan man i framtiden sørge for en behandling som er mye bedre tilpasset den enkelte.skjul

 

Vil du vite hvilke gener du har, og skal andre få innsikt?

To menneskeskikkelser med koder. Illustrasjon.Vil du vite og vise fram din genetiske kode? Hvis du tar en gentest som viser at du er disponert for en alvorlig sykdom, vil du kanskje legge om livsstilen din og komme i gang med forebyggende behandling. Det er imidlertid ikke alle sykdommer som lar seg behandle. En av dem er Huntingtons chorea som blant annet forårsaker tidlig demens. Noen vil vite hvilke sykdomsgener de har, for å kunne planlegge livet ut ifra det, unngå å føre sykdommen videre og slippe å lure på om man har arvet en alvorlig sykdom. Det er imidlertid slett ikke alle som ønsker eller takler å få vite hvilke sykdommer de kan få i framtiden. Noen er redde for å få angst av stadig å lete etter og vente på symptomer. Derfor må man tenke seg grundig om før man går til det skrittet å la seg teste.
Hvis opplysninger fra gentester som viser fare for sykdom, skulle komme i hendene på forsikringsselskap eller arbeidsgiver, kan det få konsekvenser for helse-/livsforsikringer og framtidige jobbmuligheter.

Strenge regler for bruk av gentester les mer

En mann studerer en DNA-test. Foto.DNA-profilen leses ved å se etter likheter i de ulike DNA-prøvene. Det er bare godkjente institusjoner som kan utføre gentester, og da bare til medisinske og kriminaltekniske formål. Den som blir undersøkt, må i tillegg ha gitt skriftlig samtykke unntatt når det gjelder alvorlige forbrytelser. Bioteknologiloven presiserer at det er forbudt både å be om, motta, lagre eller bruke opplysninger om en annen person som er framkommet ved genetiske undersøkelser. Dette gjelder selvsagt også forsikringsselskaper og arbeidsgivere. skjul

 

Kunnskap gir nye muligheter for behandling

Kloning av DNA. Illustrasjon.Kloning av DNA Stadig mer kunnskap om gener og genregulering kan føre til at det en gang blir helt vanlig å få reparert kroppens egne celler. les mer

Mennesker med diabetes kan få satt inn "friske" celler som er i stand til å produsere insulin, og brannskader kan repareres med ny, dyrket hud. Denne prosedyren kalles terapeutisk kloning og er i dag på forsøksstadiet.

Gener overføres ved hjelp av virusGenterapi.En annen metode som gjør det mulig å reparere DNA direkte, kalles genterapi. Til dette benyttes blant annet teknologi som etterligner hvordan retrovirus integrerer sitt eget DNA i menneskelig DNA. (Et kjent retrovirus er hiv som forårsaker aids.) Ved genterapi prøver man å overføre ”friske” gener som kan overta funksjonen for de genene som forårsaket sykdom. Genterapi er under utvikling som behandlingsform, men det er teknisk vanskelig, ressurskrevende og gir ofte alvorlige bivirkninger. Behandlingen er derfor etisk utfordrende.skjul