Fagstoff

Konflikter

Publisert: 24.03.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Rollekonflikt?

Som fagarbeider og arbeidstaker vil du kunne komme opp i konfliktsituasjoner. Du bør derfor kunne noe om – og trene på å løse – ulike typer konflikter.

Indre konflikt. Illustrasjon.Indre konflikt 

 

Konflikttrappa. Illustrasjon.Konflikttrappa 

Som elev på Vg1 helse og oppvekstfag lærte du om ulike sider ved konflikter. Se om du har behov for å repetere noe av dette fagstoffet før du går videre.

Konflikt

En konflikt er kollisjon mellom interesser, verdier, handlinger eller retninger. (Edward de Bono)

I det store leksikonet til Aschehoug og Gyldendal er ordet konflikt definert som krig, strid, sammenstøt eller en tilstand hvor to eller flere motstridende ønsker er til stede hos et menneske (Lystad, Anne 1995, s. 11). (Kilde: Wikipedia november 2010)

I år skal du lære mer om konflikter mellom barn og unge, og hvordan du kan hjelpe barn og unge med å løse de konfliktene de kommer opp i.bildet viser en barne- og ungdomsarbeider omgitt av barn, ett av barna gråterTrøst 

Tenk over

  1. Lag deg et tankekart over det du husker om konflikter og konfliktløsning fra Vg1 helse- og oppvekstfag.
  2. Se gjennom det fagstoffet som ligger på Vg1 helse- og oppvekstfag, og se om det er noe du bør repetere før du går i gang med fagstoffet på Vg2.
  3. Hvilke kompetansemål i læreplanen din sier at du skal lære om konflikter?
  4. Bruk bildene på sida til å skrive en fagtekst om konflikter.
 

Oppgaver

Praktisk stoff for