Fagstoff

Veiledning

Publisert: 15.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Veiledning

Veiledning er en målrettet samtale som skal skape refleksjon. Den som får veiledning, skal få mulighet til å finne sine egne svar og løsninger. Når du veileder andre, er det viktig å tenke på at det er den som blir veiledet, som skal være mest aktiv i samtalen.

Veiledningssamtale. foto.Å gjennomføre en veiledningssamtale    

Vi foreslår at veiledning av studenter inneholder disse punktene:

 • Forberedelse:
  Den som skal veiledes, fyller ut et veiledningsdokument.
 • Førveiledning:
  Vi tar utgangspunkt i veiledningsdokumentet. Førveiledning bør skje så tidlig at det er rom for å gjøre endringer.
 • Gjennomføring:
  Veileder er observatør.
 • Etterveiledning:
  Etterveiledning skje så raskt som mulig etter at aktiviteten er gjennomført.
  – Hvordan gikk det?
  – Hva kunne ha vært  gjort på en annen måte?
  – Hva fungerte godt?
  – Planer videre?

Vi foreslår at du starter med å repetere fagstoffet om veiledning fra Vg1 helse- og oppvekstfag. Dette finner du i lenkesamlingen, der du også finner en tekst om veiledning fra NDLA Norsk.

Veiledning er et stort fagområde som du kan finne mye spennende litteratur om. På denne sida finner du fagstoff om:

 • det å veilede andre
 • det å bli veiledet

Veiledning er i utgangspunktet en frivillig aktivitet mellom likeverdige personer.
Graden av frivillighet er forskjellig, for eksempel har en del studenter pålagt veiledning i studiene sine. Også i situasjoner knyttet til spesialpedagogikk og omsorgssvikt kan veiledningen være en mer eller mindre pålagt aktivitet.

Under finner du en film som viser deler av veiledningsprosessen. Se filmen.Veiledning 

 

Utfordringer til deg

Oppgaver

Praktisk stoff for

Generelt

Relatert innhold