Fagstoff

Etikk og bioteknologi

Publisert: 08.12.2010, Oppdatert: 04.03.2017
Menneskets kromosomer.

Den moderne bioteknologien eller genteknologien gir oss en rekke nye muligheter og kommer med håp om å kurere sykdom, løse miljøproblemer og sørge for mat til verdens stadig voksende befolkning.

Helsearbeider og babyÅrsak til sykdom kartlegges. 

 

 

 

Kanin i hengekøye blir melket.Genmodifisert kanin produserer "melk" som kan lindre/kurere muskelsvinnsykdom. I denne "hengekøya" blir kaninene melket.  

Muligheter gir utfordringer

Silhuett av en gravid kvinne.Graviditet.I dag kan vi få tilbud om kartlegging av sykdommer hos et ufødt barn (prenatal diagnostikk). Noen ganger blir det påvist genetisk sykdom. Hvor alvorlig må feilen være for at det er etisk riktig å vurdere abort? Tester som viser om du er genetisk disponert for ulike sykdommer, blir stadig mer vanlig. Du må kanskje ta stilling til om du ønsker en slik test av deg selv eller av dine barn.
I store deler av verden er det mange som spiser mat laget av genmodifiserte planter. Dette er for eksempel mais og soya som har fått innsatt gener fra andre planter og bakterier. Genmodifiseringen kan gi større avlinger, men samtidig vet vi ikke sikkert om maten er trygg å spise.
Gjennom syntetisk biologi kan vi bli i stand til å bygge opp en bakterie fra grunnen av eller bytte ut og sette inn biologiske egenskaper som når vi bygger med legoklosser. En slik kloss kan for eksempel være evnen til å utføre fotosyntese. Dette gir store muligheter, men samtidig risikerer vi at det slippes ut farlige organismer som har uheldige effekter på helse og økologisk balanse. I denne sammenheng er det viktig at lovgivningen i alle land følger føre-var-prinsippet.

Grenser flyttes

Familiefrokost.Frokost med eller uten GMO? I USA er det bare produsentene som vet om maten er genmodifisert.Grensene for hva som er teknisk mulig, vil stadig flyttes. Utvikling av den moderne bioteknologien fører ofte til oppdagelser av nye medisiner, matplanter eller energiløsninger som kan gi svære inntekter. Hvem vil tjene på denne nye teknologien? På hvilke områder kan den være nyttig, og hvor er det fornuftig å ikke bruke den? Er det viktig at du gjør deg opp din egen mening, eller vil du overlate avgjørelsene til andre?

Relatert innhold