Fagstoff

Tegn til tale

Publisert: 03.05.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Kommunikasjon

Tegn til tale kan være et hjelpemiddel blant annet for barn med forsinket språkutvikling. Det kan brukes av barn uten språk og av barn med dårlig språk.

Tegn kan forsterke det språket barnet har.

Hørselshemmede bruker gjerne norsk tegnspråk, mens barn med forsinket språkutvikling kan bruke tegn til tale.

Tegn kan:

  • gjøre det mulig for barnet å kommunisere med de andre barna
  • forsterke de lydene og ordene barnet har
  • kan gjøre barnet mer konsentrert om det som sies
  • gjør ofte at den som prater, snakker tydeligere og langsommere

Dersom du jobber i en barnehage der man bruker tegn til tale, får du opplæring i å bruke det.Tegn til tale 

 

Søker du på tegn til tale på Internett, finner du flere gode sider om emnet.

Relatert innhold