Oppgave: Forsøk

Forsøk: Mikroskopets bygning og funksjon

Publisert: 30.10.2009, Oppdatert: 15.05.2018
Celletyper i blad av torvmose. Foto.Celler i torvmoseblad. Bildet er tatt med mobiltelefon gjennom okularet.

Hensikt

Du skal gjøre deg kjent med hvordan mikroskopet virker og finne ut hvor stort areal du kan se ved forskjellige forstørrelsesgrader.

Utstyr

Mikroskop, objektglass, dekkglass, millimeter-papir eller cirka 1 cm2 plast med mm-markering

Framgangsmåte

 1. Slå på lampen i mikroskopet.
 2. Legg plastbiten på objektglasset (det største glasset).
 3. Legg et dekkglass (det lille tynne glasset) over plastbiten.
 4. Legg så preparatet på objektbordet i mikroskopet og titt inn i okularet.
  NB! Når du skal bruke et mikroskop, bør du alltid begynne med det svakeste objektivet loddrett. Etterpå kan du skifte til sterkere objektiver ved å vri på holderen.
 5. Prøv å stille skarpt ved hjelp av justeringsskruene. Grovskruen skal bare brukes til å skarpstille det svakeste objektivet. Skarpstillingen ellers skjer med finskruen.
 6. Mikroskop med navn på de ulike delene. Illustrasjon.MikroskopetJuster lysmengden med blenderen, under objektbordet.
 7. Regn ut forstørrelsen av preparatet ditt ved å multiplisere forstørrelsene på okularet og objektivet.
 8. Lag tegninger eller ta bilde med mobiltelefonen av det du ser ved de forskjellige forstørrelsene som mikroskopet har.
  Noter hvor stort synsfelt du har på hver enkelt forstørrelse.

Resultat

Hvilken sammenheng er det mellom forstørrelsen og synlig areal?

Oppgaver

Fagstoff

Praktisk stoff for

Generelt

Relatert innhold