Fagstoff

Hygiene og helse

Publisert: 30.11.2010, Oppdatert: 04.03.2017

Huskelappen

Din kunnskap om hygiene og dine holdninger til hygiene kan være av stor betydning for dine kollegaers og dine kunders helse.

 

Salg av varer over disk i et bakeri. Foto.  

Som yrkesutøver i restaurant- og matfagbransjen må du hele tiden ha fokus på hygiene.

 

Rene hender. FotoDet viktigste enkelttiltaket for å hindre overføring av smittestoffer, er god og riktig håndhygiene.    

Dame som dusjer og vasker håret. FotoI alle yrker hvor du jobber med mat og med kunder er en god personlig hygiene svært viktig.      

God hygiene forebygger sykdom. Vi tar vare på vår personlige hygiene for å kjenne velvære og få en følelse av god helse. Samfunnshygiene dreier seg om de tiltakene som offentlige myndigheter har ansvar for, og som er forebyggende helsetiltak for hele befolkningen.

Vi utsettes daglig for mikroorganismer som kan gjøre oss syke. For å hindre sykdom må vi både hindre mikroorganismene i å spre seg og bygge opp og holde ved like et godt immunforsvar. Som yrkesutøver i restaurant- og matfagbransjen trenger du kunnskap om og gode holdninger til hygiene, slik at du kan forebygge smitte og ta vare på både din egen og andres helse.

Selv om vi i dag har god kunnskap om hygiene, ser vi at infeksjonssykdommer forekommer. Det finnes mikroorganismer som er motstandsdyktige mot antibiotika, og vi hører om epidemier og pandemier, som betyr utbrudd av smittsomme sykdommer som sprer seg raskt mellom mennesker.

Kompetanse i hygiene handler om å

  • ha kunnskap om mikroorganismer, immunforsvaret og smittekjeden
  • ha kunnskap om hvordan smitte overføres, om i hvilke situasjoner vi er mest utsatt for smitte, og om konkrete tiltak du og andre kan sette i verk for å begrense mulighetene for at smitte blir overført
  • forstå hvor viktig det er å ha god hygiene
  • være i stand til å inkludere hygienetiltak i ditt daglige arbeid

Forebyggende hygienetiltak på alle nivå vil være av stor betydning både for enkeltindividet og for samfunnet vårt.

Utfordringer til deg

  1. Hva betyr ordet hygiene?
  2. Forklar begrepene personlig hygiene og samfunnshygiene.
  3. Diskuter hva kunnskap om hygiene har med profesjonalitet å gjøre.
Relatert innhold

Generelt