Fagstoff

Undersøkelse

Publisert: 25.11.2010, Oppdatert: 04.03.2017

Huskelappen

Når du står overfor en person som trenger førstehjelp, må du først finne ut hvor alvorlig situasjonen er. Det gjør du ved å få et overblikk over situasjonen, skadestedet og ved å undersøke pasienten.

En skadet person på bakken og to som undersøker ham. Foto.  Den første undersøkelsen på skadestedet er avgjørende for det som skal skje videre. Er den skadde våken eller bevisstløs? Hvordan kan vi undersøke det?

Medisinsk nødnummer. 113. Foto.Medisinsk nødnummer 113

 

Viktige telefonnummer:

110: Brannvesenet

112: Politiets operasjonssentraler

113: (AMK) - sykebil

116117: Nasjonalt legevaktnummer

Bevissthetstap

Bevisstløshet er alltid farlig. Bevissthetstap som følge av at åndedrettet eller blodsirkulasjonen opphører, betyr at livet er i fare! Varsle umiddelbart 113, og start HLR (hjerte-lunge-redning)!

Tegn på at åndedrett og blodsirkulasjon er truet:

  • sterkt nedsatt bevissthet
  • alvorlige pustevansker
  • sterke smerter i brystet i mer enn 5 minutter
  •  blek og klam hud hos en som føler seg uvel eller er skadet
  •  plutselig kraftløshet
  • at barn som er syke, mister interessen for omgivelsene og ikke vil ha drikke, eventuelt har feber eller smerter

Første undersøkelse

Snakk til personen – forsøk å få kontakt. Hvis personen ikke svarer, rist forsiktig i ham/henne, eller klyp på steder der det raskt gjør vondt, for eksempel på innsiden av armen. Smerte av denne typen kan ofte være nok til å vekke vedkommende.

Er personen våken, så snakk med ham/henne. Spør om han/hun har vondt, har problemer med å puste, og generelt om hvordan vedkommende føler seg.

Hvis personen ikke reagerer på tilrop og forsiktig berøring eller risting, gå ut fra at han/hun er bevisstløs. Det å være bevisstløs er en farlig tilstand.

Er personen bevisstløs, kontroller om han/hun puster normalt. Legg hodet ned mot munnen og nesen på personen (se tegningen), kjenn etter om du føler normal pust, observer samtidig om brystkassen på vedkommende hever seg. Gjør dette i 10 sekunder.

Bevisstløs, men puster normalt – legg den skadde i sideleie. Hvis du observerer at pasienten har normal pust i 1 minutt, kan du legge pasienten i sideleie. Fortsett å overvåke pasienten, da sykdomstilstanden kan forverres raskt. Pasienten kan kaste opp, slutte å puste, hyperventilere og så videre.

 

Undersøkelse av pust på bevisstløs person. Illustrasjon.1. Kontroller om personen puster normalt. 2. Kontroller pust i 1 minutt.

 

 


Behandling ved ulike grader av symptomer

 A. Våken, men uklar
Husker ikke klart, dårlig koordinasjon, snakker uklart.

  • Pasienten overvåkes.

B. Nedsatt bevissthet, men kan vekkes
Våkner av tilrop og lett risting. Sovner lett igjen.

  • Ikke behov for livreddende førstehjelp, situasjonen kan endre seg raskt, pasienten bør overvåkes.

C. Bevisstløs, kan ikke vekkes, reagerer ikke på smerte
Puster pasienten, vet vi at han/hun er i live.

  • Overvåk vedkommende i 1 minutt, legg i sideleie, varsle 113.

 D. Livløs

  • En pasient som er bevisstløs og ikke puster normalt, er livløs, og du må starte HLR (hjerte-lunge-redning)

 

Relatert innhold