Fagstoff

Førstehjelp

Publisert: 25.11.2010, Oppdatert: 20.03.2017
Førstehjelpsskrin

Førstehjelp er den første hjelpen som alle kan bidra med når det oppstår en akutt sykdom eller skade. Kompetanse i førstehjelp kan du trenge når du minst venter det. Ulykker og akutt sykdom er aldri planlagt. Derfor må du vite hva du skal gjøre i førstehjelpssituasjoner, og du må øve på å utføre riktig førstehjelp.

En skadet blir lagt i stabilt sideleie. Foto.Først til skadestedet og sikre ulykkesplassen   
Hjerteballong. Foto.Hjerte   
Hjerte- og lungeredning. Foto.Hjerte - lungeredning, HLR  
Blødende sår. foto.Blødninger  
Brudd i kravebein. Tegning.Brudd 
Førstehjelpspakke. Foto.Sykdommer - diabetes - epilepsi  
Førstehjelpsøvelse for fremmedlegeme i halsen. Foto.Fast i halsen   

   

"Skal man hjelpe en annen, må man først finne ut hvor han er, og møte ham der. Dette er det første bud i all sann hjelpekunst."

Søren Kierkegaard
Fluesopp. Foto.Forgiftning
Fotograf: Olav Olsen
 
Brannsår. Foto.Brannsår 
Kano frosset under isen. Foto.Forfrysning
Fotograf: Thorfinn Bekkelund
  
person som ligger i sideleie. Illustrasjon.Sideleie  

Tenk over

Førstehjelp omhandler ulike tema, og disse er symbolisert med bilder på denne siden.

  1. Lag et tankekart for hvert av temaene. Hva har du lært om disse temaene på ungdomsskolen?
    Ta fram tankekartene når du er ferdig med å jobbe med temaene. Hva har du lært?
  2. Hvilke kompetansemål i din læreplan sier at du skal lære noe om dette fagstoffet?
  3. Diskuter og lag en plan for hvordan du vil jobbe med disse temaene. Du kan lage en plan sammen med klassen eller en egen plan for deg selv.
  4. Lag en tekst eller et rollespill ut fra ett eller flere av bildene på siden.
  5. Diskuter hva sitatene over betyr. 
Relatert innhold