Oppgave: Repetisjon

Hør deg selv – forskerspiren

Publisert: 05.09.2009, Oppdatert: 15.05.2018
  1. Bambus spirer opp fra bakken. Foto.Bambusskudd i kraftig vekst, ikke ulikt en forskerspire.Hva legger du i uttrykket forskerspire?
  2. Hva er en datasimulering?
  3. Hva er forskjellen på et måltall og en målenhet (enhet)? Hva har dette med fysiske størrelser å gjøre?
  4. På hvilke to måter kan vi måle masse?
  5. Hvorfor kan vi stole på måleinstrumentene som blir brukt til kjøp og salg?
  6. Hva er forskjellen på måleusikkerhet og målefeil?
  7. Hva er forskjellen på absolutt og relativ måleusikkerhet?
  8. Nevn eksempler på hvordan vi kan redusere måleusikkerheten.
  9. Hvor mange sifre skal vi ta med når vi oppgir verdien av en målt størrelse?
  10. Hva mener vi med observasjonsdata? Nevn eksempler.

Løsningsforslag - Forskerspiren 

Oppgaver
Relatert innhold

Aktuelt stoff