Oppgave

Hør deg selv - forskerspiren

Publisert: 05.09.2009, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Disse oppgavene er tenkt til muntlig trening eller repetisjon. Oppgavene krever ikke mye arbeid, da svarene lett finnes på fagsidene.

Bambusskudd i frodig skogbunn. Foto.Bambusskudd i kraftig vekst, ikke ulikt en forskerspire..
Opphavsmann: joi
 

 

 

Hør deg selv - forskerspiren

 1. Hva legger du i uttrykket forskerspire?
 2. Hva er en datasimulering?
 3. Hva er forskjellen på et måltall og en målenhet (enhet)? Hva har dette med fysiske størrelser å gjøre?
 4. På hvilke to måter kan vi måle masse?
 5. Hvorfor kan vi stole på måleinstrumentene som blir brukt til kjøp og salg?
 6. Hva er forskjellen på måleusikkerhet og målefeil?
 7. Hva er forskjellen på absolutt og relativ måleusikkerhet?
 8. Nevn eksempler på hvordan vi kan redusere måleusikkerheten.
 9. Hvor mange sifre skal vi ta med når vi oppgir verdien av en målt størrelse?
 10. Hva mener vi med observasjonsdata? Nevn eksempler

 

Løsningsforslag - Forskerspiren 

Relatert innhold