Fagstoff

Sosiale medier og nettkommunikasjon

Publisert: 17.12.2010, Oppdatert: 04.03.2017
Facebook

Nettkommunikasjon har likhetstrekk med muntlig kommunikasjon. Det skjer over kort tid, kan være lite planlagt og avstanden i tid og rom kan nærmest forsvinne. En viktig forskjell er at det enkelt kan lagres. Samtidig har nettkommunikasjon likhetstrekk med skriftlig kommunikasjon. Sosiale faktorer påvirker kommunikasjonen.

 

Facebook, Youtube, Twitter og Instagram er eksempler på sosiale medier, og kalles gjerne også web 2.0-teknologi. Noen kjennetegn for sosiale medier er at brukerne oppretter en profil på et nettsted. Her kan de for eksempel dele informasjon, utveksle erfaringer, diskutere, legge ut bilder og videoer og spille spill.

Språket i sosiale medier er gjerne metaforisk. På Facebook har du mange ”venner”, men ”venner” på Facebook er ikke det samme som venner i det virkelige livet. Og skriver du på veggen til noen, gjør du selvsagt ikke det når du er på besøk hos vennene dine.

Nettkommunikasjon har likhetstrekk med muntlig kommunikasjon. Den skjer over kort tid og kan være lite planlagt, men en viktig forskjell er at den enkelt kan lagres. Avstanden i tid og rom kan nærmest forsvinne, og vi kan føle sosial nærhet selv om den geografiske avstanden er stor. Avstanden i tid kan variere, men mye av nettkommunikasjonen skjer i sanntid og er avhengig av å leses her og nå.

Samtidig har nettkommunikasjon likhetstrekk med skriftlig kommunikasjon fordi vi skriver. De formelle kravene er derimot ikke alltid like strenge, men dette vil avhenge av sjangeren. Det er forskjell på å sende en e-post og chatte, og mottakeren av e-posten eller den man chatter med vil være med på å bestemme stil og språkbruk. Her kan sosiale faktorer som alder, kjønn, makt, yrke, sosial og økonomisk bakgrunn påvirke kommunikasjonen.

Den sosiale avstanden kan i flere tilfeller forsvinne ved nettkommunikasjon. Kontakter kan knyttes der man før neppe ville ha knyttet kontakter, og på mange måter blir verden mindre. Grupperinger oppstår på tvers av venner og bekjentskaper.

Selv om vi ovenfor sa at sosiale faktorer spiller en rolle i nettkommunikasjon (og i all kommunikasjon), kan faktorer som alder, kjønn, sosial klasse og yrke viskes ut på nett. Vi ser ikke den vi skriver med, og forholdet blir annerledes enn om vi hadde møtt vedkommende i det virkelige liv. Dermed kan det også oppstå nye forbindelser som bryter med tradisjonelle sosiale mønstre.

Twitter er et eksempel på et nettsamfunn der all kommunikasjon foregår åpent. Brukerne har 140 tegn til å skrive en melding, og brukerne kan ha ”følgere” eller ”følge” andre fra en rekke ulike sosiale grupper. Man kan velge å følge statsråder, kjendiser, forfattere, journalister, kollegaer, venner osv. Via et bredt nettverk følgere kan man nå ut til mange mennesker fra ulike sosiale lag og i ulike aldersgrupper samtidig, og det kan oppstå kommunikasjon mellom mennesker som kanskje ellers aldri ville kommunisert med hverandre.

Se hvordan brukte ungdom sosiale medier i 2009

 

 

 

Oppgaver

Praktisk stoff for

Relatert innhold

Generelt