Fagstoff

Er Internett et massemedium?

Publisert: 09.12.2010, Oppdatert: 04.03.2017
Pirate Bay

På Internett finner vi en rekke av de samme sjangrene som i massemediene, men også nyere sjangre som blogger, hjemmesider, spill og nettsamfunn. Det finnes både likheter og ulikheter mellom Internett og de tradisjonelle massemediene.

 

Det er uansett ingen tvil om at Internett har endret vår måte å kommunisere på.

Å si hvem som er avsenderne på Internett, er en utfordrende oppgave. I prinsippet kan alle være produsenter gitt at man har tilgang til Internett. Dagens Internett kalles gjerne Web 2.0 nettopp fordi brukerne kan være aktive og bidra med innhold, og de kan raskt veksle mellom å være avsendere og mottakere.

 

Mye av Internett blir for eksempel brukt til e-post, og da vil avsenderen selvsagt være den som har sendt e-posten. Enkeltindivider kan stå bak blogger og hjemmesider, og nettleksikonet Wikipedia produseres av privataktører. Avsenderne kan også være profesjonelle aktører, som på nrk.no, tv2.no og dagbladet.no, men her kan mottakerne delta i diskusjonssamfunn og avstemninger og få leserinnlegg publisert.

Mottakerne på Internett er spredte og lite organiserte, på samme måte som ved massemedier. Mottakerne kan være kjente eller ukjente for avsenderen, og nettbrukeren kan legge igjen elektroniske spor ved å kommentere ulike steder. Antall mottakere som avsenderen når ut til, kan variere. Bloggen Voe som ble skrevet av 14 år gamle Emilie Nereng var den mest leste bloggen i april 2010 med over
60 000 lesere hver dag, noe som er mer enn flere nettaviser. Du kan se et innlegg fra bloggen hennes her Voes "Natti" 

Massemedia er åpent for alle, men Internett kan ha lukkede steder i form av et intranett. En læringsplattform som it’s learning eller ClassFronter er lukkede steder på Internett for en spesiell gruppe brukere, i dette tilfelle elever og lærere.

Vi kan konkludere med at Internett er i en særstilling når det gjelder massekommunikasjon. Det er på en gang både et massemedium og et personlig medium. “Veven forener to funksjoner som kommunikasjonshistorisk sett har vært atskilt: Den kan på kort tid formidle det samme budskapet til mange (lik massemedier som avisen), og den kan uten tidsforsinkelse formidle individuelle budskaper over store avstander (lik personlige medier som telegrafen og telefonen)” (1:53).

Internett har endret forutsetningene for kommunikasjon fordi det åpner for både personlig kommunikasjon og massekommunikasjon. Vi kaller dette personlig mediert kommunikasjon (2:15). Via Youtube kan en videosnutt som i utgangspunktet var tenkt for et par mottakere, raskt spres til mange millioner mennesker. Tradisjonelle massemedier som radio, tv og papiravis åpner i liten grad for dialog med mottakeren, men Internett gir store muligheter for tilbakemelding fra mottakerne.

En nettavis vil ha fortløpende debatter om aktuelle nyheter der leseren raskt kan ytre sin mening. TV-program har egne nettsider der seerne kan legge inn kommentarer om programmet, delta i avstemninger og finne mer informasjon om programmet. På en blogg kan det foregå toveiskommunikasjon via kommentarer, samtidig som bloggeren kan nå ut til mange mottakere som leser både bloggen og kommentarene.

Oppgave

Lag en tabell der du sammenliger tradisjonelle massemedier i forhold til Internett.
Se på disse faktorene:

  • AVSENDER: Profesjonell aktør/Både profesjonell og amatør
  • MOTTAKER: Ukjente og ulike/Ulike, men både kjente og ukjente
  • ANTALL MOTTAKERE: Mange/Varierer sterkt (antall treff/brukere)
  • ÅPEN ELLER LUKKET: Åpent for alle/Kan være åpent eller lukket
  • FLEKSIBILITET I FORHOLD TIL MOTTAKER: Kan kun formidle til mange/Kan formidle til enkeltindivid eller til mange samtidig
  • MULIGHET FOR RESPONS FRA MOTTAKER: Enveiskommunikasjon/Både enveis- og toveiskommunikasjon, personlig mediert kommunikasjon

 

Relatert innhold

Generelt