Fagstoff

Medier og kommunikasjon

Publisert: 21.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Kommunikasjon

Gjennom mediene mottar vi store mengder informasjon, og vi bruker mediene til å kommunisere med ulike mennesker både når det gjelder alder, kjønn, utdannelse, yrke og sosial og kulturell bakgrunn. Vi velger sjanger og medium, og tilpasser oss konteksten og den vi kommuniserer med.

Vi skal se nærmere på hvordan medier skaper ulike forutsetninger for kommunikasjon og hvordan sosiale faktorer påvirker kommunikasjonen, særlig i ungdomskulturen. Du vil lære begreper knyttet til medier, identitet og sosiale faktorer som du kan bruke til analyse av kommunikative aktiviteter.

I dag tenker vi knapt over at vi når som helst og hvor som helst kan kontaktes og få oppdatert informasjon om det vi selv måtte ønske. Du som er ung i dag har vokst opp med mobiltelefon og Internett som en naturlig del av hverdagen din, og kommuniserer fysisk og digitalt om hverandre. I det ene øyeblikket kan du diskutere noe med en kamerat, i det andre øyeblikket kommuniserer dere på Facebook.

gammel datamaskinNorges første datamaskin
Fotograf: Sverre A. Børretzen

Det er ikke så veldig lenge siden en mobiltelefon var på størrelse med et leksikon, og en datamaskin krevde nesten et helt rom. Utviklingen de siste 30 årene har gått i et rasende tempo. Snart trenger du kun en mobiltelefon med GPS og alle vennene dine vet hvor du befinner deg.

Menneskene har i flere tusen år hatt behov for å kommunisere med hverandre på andre måter enn kun ansikt til ansikt. I Alta i Finnmark finnes det store felt med helleristninger som gir oss innblikk i mediet man kommuniserte gjennom for mange tusen år siden. Det tok lang tid å hugge i stein, og sirkler og buer var vanskelig å lage. Derfor består gjerne helleristningene av vannrette, loddrette eller diagonale streker, noe vi også ser i runealfabetet. Samtidig var det å hugge i stein en varig kommunikasjonsform. Vi kan i dag, 4-5000 år senere, lese det som ble forsøkt formidlet.

 

Kommunikasjon og medium er latinske ord. Kommunikasjon betyr “å gjøre felles”, mens medium betyr “det som er i midten”. Bokmålsordboka definerer medium slik: “middel som noe blir spredt igjennom massem- / audiovisuelle medier / dans er det mediet han uttrykker seg best igjennom / viktige medier som film og fjernsyn”.

I den enkle kommunikasjonsmodellen, prosessmodellen, ser vi forbindelsen mellom begrepene kommunikasjon og medium. Mediet binder sammen avsender og mottaker.

Kommunikasjonsprosessen skjer likevel ikke så enkelt som i modellen ovenfor. Ifølge kulturfiltermodellen har avsender og mottaker ulike kulturfiltre, det kan oppstå støy underveis, og det er langt fra slik at avsenders intenderte mening er den samme meningen mottakeren sitter igjen med.

Valg av medium skaper ulike forutsetninger for kommunikasjon, både for avsender og mottaker. Vi kan velge å uttrykke oss verbalt og/eller ikke-verbalt, og vi kan uttrykke oss gjennom tekst, bilder, lyd og film. Mediet vi velger vil ha betydning for meldingen og kommunikasjonen. En reklamefilm på TV har andre forutsetninger enn en reklameside i en papiravis, en nyhetssending på radio har andre forutsetninger enn en nyhetssending på fjernsyn, og en samtale ansikt til ansikt har andre forutsetninger enn chatting på Internett.

Relatert innhold

Fordypningsstoff for

Kjernestoff