Fagstoff

Kildebruk

Publisert: 30.11.2010, Oppdatert: 04.03.2017
Copyright

Vi oppgir skriftlige kilder når vi skriver fagtekster, og tilsvarende gjelder for bilde, musikk og film – det er knyttet opphavsrettigheter også til disse teksttypene. For dette gjelder Åndsverkloven.

Åndsverk og opphavsrettigheter

Bokmålsordboka definerer et åndsverk som ”resultatet av en kunstners arbeid i form av et maleri, et musikkstykke, en roman osv”. Åndsverkloven er en lov for bruk av andres arbeid, og sier at oppavsmannen har rett til sitt verk, og at det ikke er tillatt å fritt kopiere et verk.

Problematikken rundt opphavsrettigheter til bilde, film og musikk kjenner du nok igjen fra debatten rundt det svenske fildelingsnettverket PirateBay, og med den svenske tjeneste Spotify har musikkbransjen fått en hard konkurrent. Dersom alle skal gjøre slik det passer dem på Internett, vil det neppe fungere særlig bra. Vi trenger felles regler for hvordan vi skal dele og forholde oss til all informasjonen på Internett slik at det kommer både opphavsmannen/kvinnnen og brukeren til gode. 

Det er forskjell på å vise en presentasjon i et lukket rom og å publisere presentasjonen med alle bilder på nettet. Men uansett hvor du viser presentasjonen din, er det viktig at du er bevisst hvor du har hentet bildene dine fra.

Copyright og Creative Commons

Dersom du vil lage en film som du vil legge ut på nettet, er det viktig at du bruker bilder og musikk som du har lov til å bruke. Du kan ikke ta en tilfeldig låt som du har på PC'en din og sette sammen med en film, med mindre du har tillatelse til å bruke låten eller du har produsert den selv. Er et bilde eller en låt merket med ©, er det knyttet strenge Copyright-bestemmelser til bilde, og du kan ikke fritt benytte det.

forsamling Opphavsrett fenger: Over 300 ville høre på Jon Bing, professor i rettsinformatikk (og forfatter), Thomas Rieber-Mohn, advokat, og Thomas Nordtvedt snakke om opphavsrett. Oslo 2010.
Fotograf: Trygve Indrelid

Det å søke etter bilder på Google kan være nyttig, men ulempen er at du får opp veldig mange treff, og det er vanskelig å vite om du kan fritt kan bruke bildene du finner. For å gjøre det enklere for brukerne å vite hvilken musikk og hvilke bilder vi kan fritt benytte oss av, er det opprettet en lisens som kalles Creative Commons. Dersom du tar noen bilder og legger disse ut på nettsamfunnet Flickr (nettsamfunn for bilder), kan du selv gi bildene dine en lisens. Du kan for eksempel bestemme at andre kan få lov til å bruke dine bilder, men de har ikke lov til å redigere i dem, og de må oppgi at du er opphavsmannen. Tilsvarende lisenser gjelder for musikk.

Hva er Creative Commons?

 

Det handler om å dele: Creative Commons

 

Hvordan skal jeg bruke og vurdere kilder?

Kildebruk
Opphavsmann: Even Sandvold Roland, Tonje Thilesen

Tips til nettsider og søkemotorer til bilder og musikk

Nedenfor finner du to lister med tips til nettsider og søkemotorer der kan finne bilder og musikk som du kan fritt kan bruke. Det kan likevel være noen begrensninger på bruken, for eksempel at det ikke kan brukes til et kommersielt formål. Uansett hva slags bilder og musikk du velger å bruke, må du alltid oppgi hvem som står bak bildene eller musikken.

Bilder:

Nettstedet Flickr har en søkbar database med CC-lisensierte bilder. Nettstedet krever nå en innmelding via Yahoo.

Everystockphoto - Søkemotor som søker etter bilder til fri bruk.

Wikimedia Commons - Her finnes ulike medier som kan brukes. Husk å sjekke lisensiering.

Free Digital Photos - Velg kategori i menyen til venstre. Husk å sjekke lisensiering. Vanligvis er det nok å oppgi hvem som har laget bildet.

Image After - Søkbar database med bilder som kan brukes fritt. Lisensiering for disse bildene finner du under terms.

Stockvault - Her finnes det mange bilder som kan benyttes. Lisensiering for disse bildene kan du lese under licensing.

 

 

Musikk:

Partners in rhyme - Her finnes lydeffekter til fri bruk. Vær obs på at det finnes mange ressurser på dette nettstedet, men en del av dem koster. Lydeffektene som her lenkes til er gratis.

Fredrik Blom - Musikk til fri bruk, men pass på å velge "Free use" fordi det bare er disse sporene som kan benyttes fritt. Husk å oppgi hvem som har laget musikken.

The Freesound Project - Det kreves registrering for å laste ned lydspor herfra, men disse kan fritt brukes. Lydsporene er lisensiert med en egen CC-lisens som heter Sampling Plus 1.0.

Soungle - Lyder til fri bruk.

Svensk Mediedatabase   -Et arkiv med lyd, musikk og film - Gå til filmarkiv fra denne siden. Vær nøye med å kreditere opphavsperson slik det framgår av nettsiden.

Soundsnap - På dette nettstedet kan man laste ned opp til fem gratis lydspor per måned. Krever registrering.
Mobygratis.com - Dette nettstedet krever registrering, men musikken kan brukes fritt.
Podsafe musikk  - Du kan også få tilgang til gratis ny norsk musikk via Urørt på P3. For å få full tilgang må du registrere deg.

Relatert innhold