Fagstoff

Å vurdere sammensatte tekster

Publisert: 07.12.2010, Oppdatert: 29.09.2014
Såpereklame

Vi har her laget et skjema for vurdering av sammensatte tekster. Det kan tilpasses og utvides avhengig av om det er en film, en bildefortelling, en reklame osv. som skal vurderes.

 

Vurderingskriterier

 

Høy kompetanse (6-5)

Middels kompetanse (4-3)

Lav kompetanse (1-2)

Hvordan er teksten tilpasset kommunikasjons-situasjonen


Teksten er godt tilpasset kommunikasjons-situasjonen.

Teksten er ganske godt tilpasset kommunikasjons-situasjonen.

Teksten er lite tilpasset kommunikasjons-situasjonen.

 

Samspill mellom bilde, film, lyd og skrift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er klar sammenheng mellom valg av bilde, lyd, film og/eller skrift. Modiene utfyller hverandre på en meget god måte. Du har brukt bilder, musikk og filmklipp som er relevante og som er med på å forklare, utdype og utfylle fortellingen på en meget god måte.

 

Det er en klar sammenheng mellom valg av bilde, lyd, film og/eller skrift. Modiene utfyller hverandre tidvis på en god måte. Du har brukt bilder, musikk og filmklipp som delvis er relevante og som til en viss grad er med på å utdype fortellingen.

 

Det er en noe uklar sammenheng mellom valg av bilde, lyd, film og/eller skrift. Modiene utfyller hverandre enkelte ganger. Du har brukt bilder, musikk og filmklipp, men det virker noe tilfeldig.

 

 

 

 

 

 

 

Struktur, innhold og komposisjon

 

 

 

 

Teksten er godt strukturert. Teksten har en gjennomført komposisjon når det gjelder oppsett, fargebruk, bilder og skrifttyper. Inneholdet er originalt og kreativt.

 

Teksten er ganske godt strukturert. Teksten har stort sett en gjennomført komposisjon når det gjelder oppsett, fargebruk, bilder og skrifttyper. Godt innhold.

Teksten mangler struktur. Teksten har en lite gjennomført komposisjon når det gjelder oppsett, fargebruk, bilder og skrifttyper. Mindre bra innhold.

 

 

Tekstens kommunikative funksjoner (språkfunksjoner, appellformer og virkemidler)


Det er brukt retoriske virkemidler på en kreativ og original måte. Teksten spiller på etos, logos og patos og virker overbevisende på mottakeren.

 

Det er brukt retoriske virkemidler på en ganske kreativ måte. Teksten spiller på etos, logos og patos og virker delvis overbevisende på mottakeren.

Det er brukt få retoriske virkemidler. Teksten spiller lite på etos, logos og patos og virker lite overbevisende på mottakeren.

 

 

Beherskelse av mediet, bildekvalitet, lydkvalitet og visuell utformingDu viser at du behersker mediet på en meget god måte. Lydkvalitet og bildekvalitet er veldig bra, og den viseulle utformingen er godt gjennomført.

 

Du viser at du behersker mediet på en god måte. Lydkvalitet og bildekvalitet er bra, og den visuelle utformingen er greit gjennomført.

Du viser at du behersker mediet på en til tider god måte. Lydkvalitet og bildekvalitet er ikke alltid like god, og den visuelle utformingen er svak.

 

 

 

 

Kildebruk

 

 

 

 


Kilder til bilder, tekst og musikk er oppgitt. Dersom du har lagt presentasjonen på Internett, er det brukt bilder og musikk merket CC, ev. har du brukt egne bilder og egenprodusert musikk.

 

Noen kilder til bilder, tekst og musikk er oppgitt. Du har benyttet deg av noen bilder og noe musikk merket CC dersom du har lagt presentasjonen ut på Internett.

 

Få eller ingen kilder er oppgitt.