Fagstoff

Å vurdere en muntlig framføring

Publisert: 30.11.2010, Oppdatert: 30.11.2015
Elevpresentasjon

Under ser du kriterier som er nyttige å bruke når du skal vurdere en muntlig framføring.

 

 

 

 Høy

kompetanse (6-5)

 Middels

kompetanse (4-3)

 Lav

kompetanse (2-1)

Svar på oppgaven

 

 


Alle deler av oppgaven er besvart på en meget god og utfyllende måte.

De fleste deler av oppgaven er besvart på en god måte.

 

Deler av oppgaven er ikke besvart.

 

 

Faglig innhold

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentasjonen har et fremragende faglig innhold der du viser bred faglig kunnskap om emnet.

 

Du gjør greie for og bruker en rekke sentrale begreper.

Presentasjonen har et godt faglig innhold der du viser god faglig kunnskap om emnet.

 

Du gjør greie for og bruker en del sentrale begreper.

Presentasjonen har et svakt faglig innhold der du viser lite faglig kunnskap om emnet.

 

Du bruker enkelte sentrale begrep.

 

Evne til refleksjon

 

 

 

 

 

 

Du viser en meget god evne til å reflektere selvstendig, se sammenhenger og trekke overordnede linjer.

Du viser til tider evne til å reflektere selvstendig, se noen sammenhenger og forsøker å trekke overordnede linjer.

 

Du viser liten eller ingen evne til å reflektere selvstendig, se sammenhenger eller trekke overordnede linjer.

Muntlig presentasjon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Presentasjonen er innenfor tidsrammen.

 

Du har et fritt forhold til manus og snakker med høy og tydelig stemme.

 

Språket er presist og tilpasset den aktuelle situasjonen og målgruppen.

 

Presentasjonen er innenfor tidsrammen.

 

Du leser noe opp fra manus, og snakker stort sett med høy og tydelig stemme.

 

Språket er noe upresist og delvis tilpasset den aktuelle situasjonen og målgruppen.

Presentasjonen er innenfor tidsrammen.

 

Du leser opp fra manus og snakker lavt og utydelig.

 

 

Språket er upresist og lite eller ikke tilpasset den aktuelle situasjonen og målgruppen.

Struktur og bruk av presentasjons-verktøy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Presentasjonen har en meget god struktur med fengende innledning, hoveddel og avslutning.

 

Presentasjonen har ingen skrivefeil og presenterer gode stikkord.

 

Presentasjonen er kreativ i utformingen med bruk av relevante bilder og/eller videoklipp.

Presentasjonen har ganske god struktur med innledning, hoveddel og avslutning.

 

 

Presentasjonen har få skrivefeil og presenterer gode stikkord.

 

I presentasjonen er det bruk av relevante bilder og/eller videoklipp.

 

Presentasjonen har rotete struktur.

 

 

 

 

 

Presentasjonen har mange skrivefeil og tilfeldig bruk av stikkord.

 

Bildevalget virker tilfeldig eller bilder mangler.

 

 

Kildebruk

 

 


Kilder til bilder og tekst er korrekt oppgitt og ryddig presentert.

Kilder til bilder og tekst er ikke oppgitt korrekt, og uryddig presentert.

Kilder mangler eller er ufullstendige.